Mga armado nga aksyon kontra ha kalsada nga pankontra-insurhensiya ha India

,

Diri mamenos ha 13 nga armado nga aksyon an ginlansar han People’s Liberation Army han Communist Party of India (CPI)-Maoist tikang Enero tubtub Marso yana nga tuig.

Unom hini mga demolisyon nga operasyon kontra ha mga nag-ooperasyon nga paramilitar ngan mga makinarya nga gin-gagamit ha konstruksyon. Pinakaurhi an pagpabuto ha usa nga bus diin lima an napatay nga elemento han District Reserve Guard (DRG) ha Nayaranpur District hadton Marso 23. An DRG usa nga pwersa nga paramilitar nga gintukod han estado nga Indian hadton 2017 agud tutukan an armado nga pakig-away han CPIMaoist. Parupareho ini nga pwersa ha CAFGU ha Pilipinas.

Pira pa nga aksyon han CPI-Maoist kontra ha mga proyekto nga kalsada an pagparalisa ha mga makinarya ha konstruksyon ha Logarda District hadton Marso 16, Bahaglat District hadton Enero 31 ngan Gadchiroli District hadton Enero 27.

An nasering nga mga kalsada kaparte han proyekto nga imprastruktura nga gin-ngaranan nga Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas. (Parupareho ha mga “farm-tomarket road” han NTF-ELCAC ha Pilipinas ilarum han Barangay Development Program.) Kaparte ini han programa nga kontra-insurhensiya nga gintikangan hadton 2016 han gubyerno ni Narendra Modi.

An kadak-an han pondo para ha mga kalsada magtitikang ha sentral nga gubyerno. Kabalyo han pondo, gin-oobliga han gubyerno ni Modi nga ipatuman han mga lokal nga estado an tulo nga reporma ha agrikultura kasumpay han pagbaligya han mga agrikultural nga produkto, pagpaplete han tuna ngan contract
growing nga ginpaspas hadton Oktubre 2020. Ini nga mga reporma aada ha sentro han protesta nga ginpartisiparan han diri mamenos nga 250 milyon nga parag-uma nga nagtikang hadton Nobyembre 2020 ngan nagpapadayon tubtub yana.

Mga armado nga aksyon kontra ha kalsada nga pankontra-insurhensiya ha India