#NPA52, iginselebrar

,

Ginhimo an mga selebrasyon para ha ika-52 nga anibersaryo han pagkatukod han Bagong Hukbong Bayan (BHB) hadton Marso 29 ha butnga han waray hunong nga operasyon han Armed Forces of the Philippines.

Iginselebrar an anibersaryo ha kabaryuhan ngan kasyudaran han Southern Tagalog butnga han tikakusog nga pasista nga atake han rehimen Duterte ha rehiyon. Ginsungsong han mga nagpartisipar ha selebrasyon an suso nga pakat han kaaway agud makaabot ha base han BHB ha rehiyon. Ha kasyudaran, makusog an panawagan ha BHB nga ighatag an rebolusyunaryo nga hustisya para ha mga biktima han terorismo han rehimen.

Ginsaludaran han BHB-Negros an ngatanan nga Pula nga kumander ngan mangaraway ha ira mga kadaugan ngan pagpadayon han armado nga pakig-away. Tikang ha 60 nga pwersa nga nasalin tikang ha Ikaduha nga Dakila nga Kagiusan nga Pagtutul-id, yana mayda na ini lima nga prente gerilya nga nakalatag tikang ha norte ngadto ha sur han Negros.

“Pakyas an US-Duterte!” an pangabre nga mensahe han NDF-Northeastern Mindanao Region. Nanawagan an Regional Operational Command han rehiyon nga ungbawan an mga kaluyahan sugad han konserbatismo militar. Ginsumat hini nga an upat nga dagko nga taktikal nga opensiba diin nakakumpiska hin magbakod nga kalibre han armas ha Surigao del Norte ngan Surigao del Sur.

Nagkamayda liwat hin programa an mga Pula nga mangaraway ha Southern Mindanao Region.

#NPA52, iginselebrar