Ang teknolohiya sa mga semiconductor

,

Paabante ang teknolohiya sa semiconductor nga adunay kalabutan sa katakos nga ipaigo ang mga circuit (o sistema sa mga alambre) sa gamay nga espasyo. Niadtong dekada 1950, ang usa ka electronic chip aduna lay napulo ka circuit. Mas midaku kini niadtong dekada 1960. Ginasulting midoble ang kapasidad sa mga chip matag duha ka tuig. Niadtong katapusan sa dekada 1980, ang usa ka daw selyo ang gidak-ong chip kayang maigo ang 16 milyong circuit. Sa milabayng mga tuig, nahimong ipaigo sa gamay espasyo ang 7-10 bilyong circuit.

Nagagamit og espesyal nga teknolohiya aron iemprenta ang circuit sa mga silicon wafer (8-12 ka pulgada nga daw biskwit ang hulma) nga gama pulos sa silica. Ang pinakaabanteng produksyon sa semiconductor kayang mag-imprenta sa circuit nga 7 nanometer (nm) ang gidak-on. (80,000-100,000 nm ang dayametro sa kasagaarang buhok sa tawo). Ginapalambo na ang katakus sa teknolohiyang 5 nm ug 3 nm.

Ang teknolohiya sa mga semiconductor