Bagyo

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

 

Bagyo
ni Joven Obrero

Pila ka semanang headline
ug frontpage sa mantalaan
ang bagyo sa habagatan.
Way paglurang ang dalugdog
ug kilat sa kanyon ug bomba.
Dugo ug lapok nagbaha
Nagbuy-od ang mga lawas
sa nahagbang kabukiran
Way paglaum pang makit-an
ang nawalang mga silingan.

Apan uhaw lang gihapon
sa yuta ang langyaw nga
namuhunan ug nagpaulan
og bala. Saksi ang plantasyon
sa pinya’g saging sa gutom ug
pasakit sa mga anak sa isla,
sa bangis nga sundalong
dugay nang naggwardya
sa tinguha sa kumpaniyang
magpungasi og ganansya.

Daghan ang napiangan
Daghan ang nawad-ag
kaumahan ug panimalay
Adunay mga nalisoan
og maayong pangisip.
Ug nganong way pagkahuman
ang atong mga katalagman.
Gibasol ni Noynoy si Juan,
small scale mining ug illegal
logging daw maoy hinungdan
samtang siya nagpauraray
sa mga bukton ni Uncle Sam.

Dulom ug nagkusmaot
ang panagway sa sidlakan,
gabahad og laing unos
Unos nga mas kuyaw ug
mas gamhanan pa sa tanang
kaagi sa kasaysayan;
Unos nga mobanlas ug motapos
sa daang hirig nga kuta
aron tapuson ang tanang
mapahimuslanon ug
malupigong relasyon!
Walay malibre ning unos
nga nagpahipi sa gahum
sa mga dinaugdaog.
Mobaha ang dugo ug
maningil ang katawhan
sa nahiagomang pasakit
ug panamastamas sa mga
nagharing hut-ong.
Lukso na! Lihok na!
Naghaguros na ang hangin
Nagsingabot na ang bagyo.

 

(Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu, Disyembre 4, 2022)

Bagyo