Articles tagged with Pasa Bilis! Ispesyal nga Isyu Disyembre 4 2022

Balik-lantaw sa mga pagtulun-an sa pagbarog ug pagbangon
December 04, 2022 |

Niadtong Disyembre 4, 2012, mga alas-3 sa kabuntagon, mihugpa ang Bagyong Pablo sa dakung bahin sa Southern Mindanao. Sulod lang sa hapit upat ka oras, nagun-ob ang pila ka dekada nga gipundar sa masa nga mga komunidad, kaumahan ug panginabuhian. Human nilurang ang kaguliyang sa palibot ug nilugdang sa masa ang kagrabe sa kadaot nga […]

Bagyo
December 04, 2022 |

  Bagyo ni Joven Obrero Pila ka semanang headline ug frontpage sa mantalaan ang bagyo sa habagatan. Way paglurang ang dalugdog ug kilat sa kanyon ug bomba. Dugo ug lapok nagbaha Nagbuy-od ang mga lawas sa nahagbang kabukiran Way paglaum pang makit-an ang nawalang mga silingan. Apan uhaw lang gihapon sa yuta ang langyaw nga […]

Hampak sa Bagyong Pablo
December 04, 2022 |

  Sulat Pamahayag NDF-Mindanao Ang NDFP-Mindanao nagpada-ngat sa pahasubo sa mga pa-milya sa mga biktima ug mga nakalingkawas sa bagyong Pablo, ilabi na ang katawhan nga pinakagrabeng naigo sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa Davao Orien- tal, Compostela Valley (Davao de Oro), Surigao del Sur, ug dakung bahin sa Mindanao, apil ang […]

Magpakabana sa kaayohan sa masa
December 04, 2022 |

Usa ka halapad nga erya kun diin nagtunhay na ang tinuod nga gahum sa katawhan. Aktibo ang mga organisasyong masa. Dasig usab ang komiteng rebolusyonaryo sa baryo. Nagkahiusa ang gubyerno sa baryo nga komprontahon ang mga usurero ug pa-kunhoran ang interes sa pautang. Ug napug-ngan nila ang pagsulod sa plantasyon nga buot moilog sa ilang […]

Dili kinahanglan og bagyo aron matukod ang munisipyo
December 04, 2022 |

Bukid sa Compostela Valley—“Unsaon pagtukod ang gobyerno sa katawhan sa ang-ang munisipyo? Kinahanglan siguro mahitabo ang usa ka bagyo nga sama ka kusog ni Pablo!” Kini ang pasiaw nga nadungog panahon sa pagtukod sa Komiteng Rebolusyonaryo sa Munisipyo (KRM) sa magkakanit nga mga konsolidadong baryo sa bukid sa Comval—pulos mga biktima sa bagyong Pablo. Ug […]

Paglihok ug Pagbangon
December 04, 2022 |

“Palihukon nato ang tanang makinarya sa atong nalangkuban nga erya, palihukon ang tanang masa aron sa hinanali makakaon ug makabangun kita sa kadaut sa bagyong Pablo!” Kini ang among kahiusahan sa emergency miting nga gipahigayun sa subsekyon sa Partido ug mga kaubang Hukbo nga naa sa erya human mihapak ang bagyong Pablo sa tulo ka […]

Mas kusgan pa sa unos
December 04, 2022 |

  Mas kusgan pa sa unos Mas kusgan pa sa unos Ang katawhang naghiusa Mas gamhanan pa sa baha Ang bul-og sa pag-alsa Kun masa na ang molihok Walay makasanta, walay makapugong Masa ang mahukmanon Sa pagdaog sa rebolusyon Ug silang mapahimuslanon silang mga AY ug usurero, DBK ug pasistang sundalo Mga tigpangawkaw og yuta […]

Si Nong Daniel, ang komunal ug ang milisya
December 04, 2022 |

Dili na bag-o sa mga masa ang may mamatikdang nagpahi-ping tawo sa ilang komunidad. Siguradong may full operation na pod ang mga sundalo. Sayod si Nong Daniel, kalambigit na sad kini sa dinagkung pagmina. Dugay na kining plano sa gubyerno. Bisan wala pa ang bagyong Pablo, duna nay mga surbe-yor nga nanganhi. Nakadawat pod sila […]

K is for Kahoy
December 04, 2022 |

Daling naundang ang tingog sa chainsaw dihang may miabot nga mga tawo sa luna nga gipanggabasan og kahoy nila Noy Teodoro ug Oring. Nailhan ni Noy Teodoro ang niabot. Iyang mga si-lingan. Ang ilang Milisya. Mag duha ka semana na ang milabay human sa bagyong Pablo. Karon pa usab sila magkita. “Maayong buntag, Brad!” pagtimbaya […]

Si Minggay ug ang Puya sa Orokan
December 04, 2022 |

Hayag na ug hinay-hinay nang nihupay ang hangin. Taligsik na lang ang ulan. Nibarug si Eloy ug nagsusi sa iyang palibot. Nibarug pud ang iyang pamilya. Wala silay mailhan sa ilang nakita. Wala nay gatindog, balay man o kahoy o tawo. Ang palibot daw giagian og roundup, walay ni usa ka berde nga matang, murag […]