Ang Kalihukan: Parangal ng Rebolusyonaryong kilusan sa NCMR kay Ka Joma

, , ,

Ang Kalihukan: Parangal ng Rebolusyonaryong kilusan sa NCMR kay Ka Joma