Kalatas, January 2023 Mga magsasaka ng TK, nagprotesta sa ika-36 taon ng kawalang katarungan ng Mendiola Massacre

Lumahok ang mga magsasaka at mamamayan ng Timog Kataglugan sa mga kilos protesta noong Enero 22 bilang paggunita sa ika-36 taon ng Mendiola Massacre. Bitbit nila ang panawagang katarungan para sa 13 magsasakang pinaslang ng rehimeng US-Corazon Aquino kung saan pito sa mga biktima ay mula sa Laguna.

Mahigit 160 delegado mula sa CALABARZON ang naglunsad ng programa sa Plaza Lacson, Maynila. Matapos ito, nagkaraban sila patungo sa Kanayunan Kaunlaran Foundation upang dumalo sa forum na inorganisa ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

Lumundo ang mga aktibidad sa martsa tungong Mendiola kasama ang iba’t ibang sektor. Hindi pa man nakakarating sa Mendiola Peace Arch ay hinarang na ng mga pulis ang delegasyon. Hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta at naglunsad pa rin ng programa sa Plaza Lacson at tulay ng Mendiola.

Mariing tinuligsa ng mga lider-magsasaka ang kawalan ng hustisya para sa 13 magsasakang minasaker at ang nagpapatuloy na pambubusabos sa kanila.

Ipinahayag ng mga magsasakang Batangueño ang kanilang hinaing sa pagsasara ng Central Asucarera ni Don Pedro Roxas Inc. (CADPI). Biglang itinigil ng CADPI ang pag-iilo ng asukal na nagdulot ng pagkabulok ng kanilang mga inaning tubó. Inilantad nila ang pagsagpang ng CADPI sa importasyon ng asukal para magkamal ng malaking tubô. Sa kabila ng pagsara ng ilohan ng CADPI, nag-oopereyt pa rin ang dibisyon ng repineriya ng asukal. Anila, pananabotahe ito sa ekonomiya ng bansa at magreresulta sa kagutuman ng mga mangagawang bukid, maliliit na magsasaka kasama ang mga plantadores. Ang tanging nakikinabang lamang dito ay ang burgesya kumprador na pamilyang Gokongwei at asyenderong pamilyang Roxas.

Inilantad rin ng mga magsasaka sa TK ang barat na pagbili ng sibuyas sa mga magsasaka sa Mindoro sa halagang P8-15 kada kilo noong Abril-Mayo 2022 sa kabila ng napakataas na gastusin sa produksyon. Malayong-malayo ito sa kasalukuyang presyuhan ng sibuyas sa pamilihan. Kaugnay nito, iginiit nilang inutil ang Department of Agriculture (DA) sa kawalan ng ayuda at naibibigay na pasilidad sa mga magsasaka ng sibuyas sa lalawigan at hinahayaan nitong ang mga kartel at trader ng sibuyas ang nakikinabang.

Samantala, tinutulan nila ang pagpapalayas sa mga mangingisda at komunidad sa paligid ng Manila Bay bunsod ng proyektong reklamasyon. Apektado nito ang mga pamayanan sa baybayin ng Cavite kung saan pilit na pinalalayas ang mga residente. Sa Bacoor, Cavite, sinunog ang mga komunidad para pwersahang palayasin ang mga tao. Nagaganap na rin ang dredging at pagkuha ng buhangin ng San Miguel Corp sa mga bayan ng Ternate, Tanza, Naic, Noveleta, Rosario, Cavite City at Bacoor City para gamitin sa tinatayong paliparan nito sa Bulacan.

Kinundena ng mga magsasaka ang pagpapalayas sa mga katutubong Dumagat at Remontado sa Hangganan ng Rizal-Quezon para bigyang-daan ang itatayong Kaliwa Dam na sisira at wawasak sa mahigit 28,000 ektaryang kabundukan. Laganap ang pananakot at pagpapasuko sa mga katutubo na lumalaban sa pagtatayo ng proyektong inutang sa China.

Ipinanawagan din nila ang mabilisang pagpapalaya at pagbabasura sa mga gawa-gawang kaso sa 76 bilanggong pulitikal ng TK. Dalawampu’t isa rito ay mga kababaihang ginipit at pinatahimik ng estado sa kanilang pag-oorganisa sa mga magsasaka, mangingisda, katutubo at maralitang mamamayan ng rehiyon.

Ayon kay Orly Marcellana ang panrehiyong tagapag-ugay ng Tanggol Magsasaka, “Mabibigyan lamang ng hustisya ang mga biktima ng Mendiola Massacre kung makakamit ang tunay na reporma sa lupa. Mahalagang ibalik ang usapang pangkapayaan sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Phillippines upang resolbahin ang problema sa lupa ng mga magsasaka na siyang ugat ng digmaan sa bansa”.

Iginiit ni Marcellana na maihapag muli ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER) na nagsusulong ng kongkretong programa sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.###

Mga magsasaka ng TK, nagprotesta sa ika-36 taon ng kawalang katarungan ng Mendiola Massacre