Ang pagsamsam ng 14 na baril sa lasing na mga sundalo sa Eastern Samar

,

Noong Oktubre 7, 2022, 14 na armas ang nasamsam ng mga Pulang mandirigma matapos salakayin at lubusang gapiin ang mga sundalo ng 52nd IB at mga pulis na nagkakampo sa Barangay Dorillo, Jipapad, Eastern Samar.

Matagal nang inirereklamo ng mga residente ang presensya ng mga sundalo at pulis sa ilalim ng Retooled Community Support Program (RCSP). Kabilang sa kanilang mga paglabag ang pagkakampo sa mismong barangay hall at walang-habas na pagpapaputok ng baril. Kaya naman buong lugod na sinuportahan ng masa ang paglulunsad ng taktikal na opensiba.

Itinaon ng mga Pulang mandirigma ang reyd sa pista ng barangay. Lasing at tulog ang mga sundalo nang sumalakay ang mga Pulang mandirigma. Matapos ang 11-minutong palitan ng putok, sumuko ang mga sundalo at pulis. Dalawa ang napatay na sundalo at tatlo ang sugatan. Agad nilapatan ng paunang lunas ang mga nasugatan.

Labing-apat na armas, kung saan siyam ay mataas na kalibreng riple, ang nasamsam mula sa reyd. Kabilang dito ang pitong ripleng R4, isang M203 greande launcher, isang Galil assault rifle, tatlong .45 kalibreng pistola at dalawang 9mm pistola. Nakakumpiska rin ang mga kasama ng maraming bala, walong ammunition pouch, siyam na military pack, dalawang radyo at isang radyong Harris. May mga selpon, powerbank at iba pang gamit militar pa silang nasamsam.

Bilang tugon sa malaking kabiguan, kinanyon kinabukasan ng mga sundalo ang mga sakahan sa pagitan ng mga barangay ng Dorillo at Cagmanaba. Di bababa sa walong kolum ng kaaway ang sumuyod sa magkalapit na lugar pero bigo silang abutan ang mga mandirigma.

Ang pagsamsam ng 14 na baril sa lasing na mga sundalo sa Eastern Samar