Mga protesta

,

 

Protesta sa Batangas. Nagtungo ang mga manggagawa at maliliit na magsasaka ng katubuhan na apektado sa pagsasara ng Central Azucarera de Don Pedro Inc (CADPI) sa Batangas sa harap ng upisina ng kumpanya sa Taguig noong Marso 17. Giit nila ang agarang tulong pinansyal.

Kontra-dam sa Kalinga. Sinabayan ng pagkilos ng mga katutubong mamamayan ng Pinukpok at Balbalan, Kalinga noong Marso 13 ang pagsampa ng petisyon ng kanilang mga lider laban sa Saltan E. Hydroelectric power plant. Anila, maanomalya ang kasunduang binuo nito sa isa sa mga tribu noong Pebrero 9 at dapat itong ipawalambisa.

Kontra-reklamasyon sa Cavite. Isang fluvial parade ang isinagawa ng mga mangingisda at residente ng Rosario, Cavite noong Marso 14 laban sa dredging na isinasagawa sa kanilang pangisdaan na nagsimula noon pang 2021.

Mga protesta