Sigaw sa Araw ng Kababaihan

,

Sa Araw ng Kababaihang Anakpawis noong Marso 8, nagmartsa sa iba’t ibang syudad ang libu-libong kababaihan, kasama ang ibang demokratikong sektor. Panawagan nila ang dagdag-sahod at pagbaba ng mga presyo ng mga bilihin, kasama ang iba pang mga kagyat na usaping panlipunan tulad ng reporma sa lupa.

Sa Metro Manila, nagdaos ng programa ang kababaihan sa paanan ng Mendiola sa Manila City. Hinampas nila hanggang mawasak ang isang effigy ni Ferdinand Marcos Jr bilang simbolo ng kanilang galit laban sa inutil at tutang rehimen. Nagkaroon ng parehong pagkilos sa mga syudad ng Bacolod at Davao, gayundin sa Hong Kong at Canada.

Sa Bulacan, sumayaw ang kababaihan ng Calumpit, bilang protesta laban sa mga pag-abuso sa kababaihan at mga bata. Isinagawa ang pagsayaw sa makasaysayang Bagbag Bridge. Bahagi ang armadong paglaban na ito ng mga Pilipino sundalo sa Gerang Pilipino-Amerikano kung saan pinigilan ng mga Pilipino ang pagpasok ng mga sundalong Amerikano sa Pampanga at Malolos.

Sigaw sa Araw ng Kababaihan