Pakikibakang manggagawa, sumusulong

,

Sunud-sunod na welga, protesta at sama-samang pagkilos ang ikinasa ng mga unyon at grupo sa paggawa sa nagdaang mga linggo. Itinampok nito ang pakikibaka nila para sa nakabubuhay na sahod, disenteng trabaho at karapatan sa pag-uunyon.

Nakamit ng unyon sa restawran na Kowloon West sa Quezon City ang dagdag sahod, mga benepisyo at regularisasyon ng mga manggagawa matapos ang tatlong taon na gitgitang pakikipagnegosasyon sa maneydsment. Pinirmahan ng unyon at maneydsent ang kasunduan noong Marso 15.

Nagbunga ang tigil-pasada ng mga pampublikong transportasyon matapos natulak ang Malacañang na makipag-usap sa grupong Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) at Manibela noong Marso 7. Natulak na mangako ang gubyerno na irebyu ang nilalaman ng Omnibus Franchising Guidelines (OFG) hanggang Disyembre 31. Magiging bahagi ang mga drayber, opereytor at komyuter sa proseso nito. Nagbanta ang mga grupo na muling magwewelga kung hindi papabor sa kanila ang mabubuong bagong panukala.

Nagpapatuloy ang welga ng mga drayber at konduktor ng bus ng Admiral Transport Inc. sa garahe ng kumpanya sa Quezon City na bumibyahe sa ruta ng EDSA Carousel. Ikinasa ang welga matapos tumanggi ang maneydsment sa hiling na dagdag sahod at benepisyo sa kanilang negosasyon.

Bumoto pabor sa welga ang mga kasapi ng unyon sa Ateneo de Manila University noong Marso 10. Nagpasya silang magwelga dahil ayaw tugunan ng administrasyon ng unibersidad ang makabuluhang umento at benepisyo sa mga taong 2019 hanggang 2024.

Dalawang linggo nang naglulunsad ng mga pagkilos ang unyon ng manggagawa sa Sky Cable Davao para igiit ang pagtaas ng sahod, pagtigil sa kontraktwalisasyon, at pagkilala sa unyon.

Nagprotesta noong Marso 16 ang mga manggagawa ng Toyota sa Japanese Embassy sa Manila laban sa 22-taong sigalot nila sa dayuhang kumpanya. Nanawagan sila ng hustisya para sa 227 manggagawang iligal na tinanggal noong 2001 na magmula noo’y nakaranas ng intimidasyon at karahasan mula sa estado.

Naghain ng panukalang batas sa House of Representatives ang mga grupo sa paggawa at ang blokeng Makabayan para dagdagan ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor nang ₱750 sa buong bansa. Suportado ang panukala ng mga grupong Kilusang Mayo Uno, Federation of Free Workers (FFW), at Bukluran ng Manggagawang Pilipino.

Pakikibakang manggagawa, sumusulong