Mga pandaigdigang kampanya ng FFPS

,

Pinangunahan ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) ang paglulunsad ng dalawang pandaigdigang kampanya ngayong Marso bilang suporta sa rebolusyonaryong mamamayan sa Pilipinas.

Muling inilunsad ng grupo ang kampanya para sa pagwawakas sa mga aerial bombing, panganganyon at istraping sa mga sibilyang komunidad sa Pilipinas. Higit sa 200 kaso ng mga ito ang isinagawa ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng rehimeng US-Duterte, habang ilampu na ang nairekord sa ilalim ng rehimeng US-Marcos.

Inilunsad din ng FFPS ang isang taong kampanya para itampok ang ang pagtataguyod ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino kaugnay ng nalalapit na ginintuang anibersaryo nito sa Abril 24.

Itinutulak din ng grupo ang pagpapatanggal sa NDFP, Partido Komunista ng Pilipinas, Bagong Hukbong Bayan at mga progresibong personahe sa listahan ng tinataguriang mga “terorista” ng reaksyunaryong gubyerno sa Pilipinas.

Ang FFPS ay isang pandaigdigang organisasyong sumusuporta sa pambansa-demokratikong kilusan sa Pilipinas. Mayroon itong mga kasaping organisasyon mula sa North America, Europe, Asia at Oceania.

Mga pandaigdigang kampanya ng FFPS