Manggagawang may laban: Pagtatanggol ng unyon kontra pambubuwag ng Wyeth

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Sa 64 taon na pag-iral ng unyon sa Wyeth, iba’t ibang pakana ang ginawa ng kapitalista para bawiin ang naipagtagumpay nang mga benepisyo ng mga manggagawa. Naging isa sa modelo ang Wyeth Philippines Progressive Workers’ Union (WPPWU) sa mga manggagawa sa bansa dahil sa inabot ng paglaban nito para sa dagdag-sahod, benepisyo at regularisasyon. Sa katunayan, bago ang tanggalan noong Mayo 18 sa 140 na manggagawa, naipaglaban pa nito na gawing regular ang 30 manggagawang kontraktwal.

Ayon kay Debie Faigmani, pangulo ng WPPWU, malaon nang umugong ang balita na magkakaroon ng tanggalan sa pagawaan kaya humiling sila ng pakikipag-usap sa kumpanya. Hindi sila hinarap ng maneydsment at sa halip, isinara ang pagawaan noong Mayo 15-17 para di umano sa “extensive cleaning.” Nang pumasok sila noong Mayo 18, hinarang sila sa tarangkahan, hindi pinapasok, at kinausap na lamang nang igiit ng unyon na harapin sila. Dito lamang ipinabatid ng maneydsment ang pagtatangggal sa 140 manggagawa. Sa mga ito, 125 ang rank-and-file (kabilang ang 10 upisyal ng unyon), 14 ang superbisor at isang manedyer.

Pagbili ng Nestlé at serye ng mga iligal na tanggalan

Ang Wyeth Nutrition Inc. Philippines ay isang kumpanyang gumagawa ng gatas pangsanggol at bata gaya ng Bonakid, Promil, Bonamil at S26. Nagsimula ang Wyeth Philippines noong 1964 sa Makati City bilang unang plantang panggatas sa Pilipinas. Pagdating ng 1992, inilipat ang pabrika nito sa Canlubang, Laguna para mamaksimisa ng kapitalista ang patakaran tulad ng kontraktwalisasyon na inilatag ng Herrera Law at Wage Rationalization na nagtatakda ng mas mababang minimum na sahod sa Region IV.

Naganap ang malawakang tanggalan nang bilhin ng kumpanyang Amerikano na Pfizer ang Wyeth Nutrition noong 2009. Umabot sa halos 7,000 manggagawa ang tinanggal sa iba’t ibang pabrika ng Pfizer at Wyeth sa buong daigdig. Sinalubong ito ng higit sa 20 piket protesta ng WPPWU para matiyak ang pananatili ng mga manggagawa sa kumpanya at ipagtanggol ang nauna nang mga tagumpay ng unyon.

Taong 2012, binili ng Nestlé sa Pfizer ang buong Nutrition Division nito sa halagang $11.85 bilyon. Tinagurian itong pinakamalaking pagbili ng Nestlé sa isang kumpanya sa kasaysayan nito. Sa pagbili nito sa kumpanya, nakopo ng Nestlé ang 85% bahagi ng merkado sa gatas pambata na hawak ng Wyeth. Sa China, halimbawa, 4% lamang ang bahagi ng Nestlé sa bentahan ng gatas pangsanggol kumpara sa 8% bahagi ng Pfizer. Pangalawa ngayon ang China sa pinakamalaking merkado ng Nestlé sa buong mundo, at pampito naman ang Pilipinas.

Sa gitna ng krisis sa ekonomya dahil sa malawakang lockdown, nakapanatili pa rin bilang isa sa pinakamalalaking korporasyon ang Nestlé sa Pilipinas noong 2021. Mayroon itong ₱134.2 bilyon na pangkabuuang rebenyu at ₱133.9 netong benta. Lumaki pa ang kita nito noong 2022 tungong ₱164.4 bilyon.

Tanggalan bilang pakana sa pagbuwag sa unyon

Ikatlo na ang tanggalang naganap noong Mayo 18 sa malakihang tanggalan na hinarap ng mga manggagawa mula nang nabili ng Nestlé ang kumpanya. Noong 2014, tinanggal ang 87 manggagawang kontraktwal kahit nasa abereyds na walong taon na silang nagtatrabaho sa kumpanya. Noong 2021, 21 regular na manggagawa naman ang tinanggal ng kumpanya.

“Kilala na namin ang Nestlé na lumalabag sa mga batas paggawa, hindi tumutupad sa mga kasunduan at CBA, marahas na nambubuwag ng mga welga, at pumapatay ng lider-manggagawa. Bilyun-bilyon ang kita nito bawat taon, pero dahil sa pagkagahaman ay handa silang magpahamak ng daan-daang manggagawa at kanilang mga pamilya,” pahayag ni Bong Labog, tagapangulo ng Kilusang Mayo Uno.

Bantog ang Nestlé sa buong daigdig sa mga paglabag sa mga karapatan sa paggawa. Sa katunayan, dalawang lider-unyon na ang pinatay ng Nestlé sa bansa at marami pang iba sa South America.

Malinaw sa mga manggagawa na ang layunin ng mga iligal na tanggalan ay ang mabuwag ang unyon. Ayon kay Romy, isa sa mga natanggal na upisyal ng unyon noong 2021: “Isang malaking hakbang ‘yan dahil ang gusto nila ay mapalaki ang tubo. Kapag lumiit ang bilang ng mga regular at pinalitan ng kontraktwal, ang ibig sabihin, mas malaki ang tutubuin ng kumpanya dahil mas maliit ang sahod ng mga kontraktwal kumpara sa mga regular.”

(Sa inisyal na pagtataya ng mga manggagawa noong 2019, kahit na malayong mas mataas ang sinasahod ng mga manggagawa sa Wyeth sa minimum wage sa Region 4-A, umaabot pa rin ng 800% ang tantos ng pagsasamantala sa kanila. Ang tinatanggap nilang arawang sahod ay katumbas lamang ng isang oras at anim na minutong pagtatrabaho sa pagawaan. Ang halaga ng dami ng produktong nililikha nila sa natitirang anim oras at 54 na minuto ay kita na ng Wyeth-Nestlé.)

Mahalagang laban

Para sa WPPWU, maaaring ginagawa lamang silang modelo ng mga kapitalista para sa mas matindi pang atake sa kilusang paggawa. Kaya naman, mahalagang laban ito dahil higit sa kabuhayan ng kanilang pamilya ay laban nila ito para sa kanilang mga kapwa manggagawa.

Dagdag pa ni Faigmani, “hindi naman nila kami natakot sa pagtatanggal sa amin sa trabaho, ngayong tinanggal nila kami sa trabaho, lalong wala na kaming ibang pwedeng gawin kundi ipaglaban ang aming karapatan.”

Manggagawang may laban: Pagtatanggol ng unyon kontra pambubuwag ng Wyeth