Kilos Protesta First Day Rage, inilunsad sa UPLB

Hindi nagpatinag sa pang-iintimida ng mga pwersa ng estado ang mga estudyante at guro mula sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB) na naglunsad ng First Day Rage noong Pebrero 5, unang araw ng semestre.

Nagprotesta sila laban sa pagkaltas ng badyet ng UP, komersyalisasyon ng edukasyon, planong pagpapatupad ng mandatory Reserved Officers’ Training Corps (mROTC) at iba pang mga anti-estudyanteng polisiya sa edukasyon sa bansa. Bitbit ang kanilang mga panawagan, nagdaos ng snake rally sa iba’t ibang bahagi ng kampus ang mga estudyante at guro na lumundo sa isang programa sa Carabao Park.

Sa isinagawang programa, kinundena ang pagkakaltas ng P2.9 bilyong badyet ng UP para sa 2024. Ramdam ng mga estudyante ang kaltas na pangita sa kakulangan ng slots sa mga klase kaya nag-aagawan ang mga estudyante sa academic units. Katunayan, halos kalahati ng freshmen sa unibersidad ay kulang ang academic units. Kulang na kulang din ang badyet para sa maayos at sapat na pasilidad, serbisyo para sa mental health at Student Learning Assistance System (SLAS) na nagbibigay-tulong sa mga estudyante. Hinamon ng mga estudyante ang gubyernong Marcos II na maglaan ng mas malaking badyet sa edukasyon kaysa sa mga berdugo at teroristang AFP-PNP at ahensya kagaya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Sa kalagitnaan ng programa, walang pasintabing pumasok ang sasakyan ng pulis sa kampus sa kabila ng Safe Haven Resolution ng UPLB. Ang resolusyong ito na nilabag ng PNP, ay pinagkaisahan ng iba’t ibang bahagi ng komunidad ng UPLB at nagtutulak sa administrasyon ng UP na panindigan ang UP-DND accord na nagbabawal sa pagpasok ng pulis at militar sa loob ng kampus.

Patuloy ring iginiit ng mga estudyante na tumugon ang administrasyon ng UPLB sa intimidasyon, red-tagging, at panghaharas ng mga armadong pwersa ng estado sa mga estudyante-aktibista. Pinakahuling naitalang kaso ng panghaharas ang kaso ni Nemo Yangco, tagapangulo ng Anakbayan-UPLB na sinundan at minatyagan ng ahenteng militar sa kanyang apartment. Samantala, binigyang-diin din sa programa ang mga tagumpay ng masa kabilang ang pagpapabasura sa mga gawa-gawang kaso ng estado sa mga kabataang tagapagtanggol ng karapatang pantao na sina Hailey Pecayo at Jasmin Rubia.

Nagtapos ang programa sa simbolikong chalk art na pinangunahan ng mga lider-estudyante para ipakita ang patuloy na paglaban ng kabataang Pilipino sa pasismo ng estado at mga anti-mamamayang polisiya.###

First Day Rage, inilunsad sa UPLB