Articles tagged with Kalatas Tomo 44 Bilang 2

Kalatas | February 2024
February 29, 2024

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Labanan ang chacha, pakana ng imperyalismong US at paksyong Marcos-Romualdez
February 29, 2024 |

Banta sa buhay at kabuhayan ng mamamayang Pilipino ang isinusulong na charter change (chacha) dahil nilalayon nitong palalalain ang neoliberal at awtoritaryang estado ng naghaharing pangkating Marcos-Romualdez. Iniraratsada ito sa kumpas ng imperyalismong US na laway na laway sa likas na yaman ng Pilipinas at pagnanais ng una na gamitin ang bansa bilang lunsaran ng […]

Sumalig sa lakas ng masa!
February 29, 2024 |

Matapos ang paglalagom ng komite ng Partido, naghanda ang yunit ng Bernie na tupdin ang isang napakahalagang gawain. Inatasan silang balikan at irekober ang baseng masa sa Kopra, isang bayang matagal na naiwan ng mga kasama at humaharap ngayon sa problema sa lupa at napakatinding krisis sa kabuhayan. Halos lahat o higit 90%, ng mamamayan […]

Paaralang JMS, pinatataas ang diwa ng mga Pulang mandirigma
February 29, 2024 |

Alinsunod sa panawagan ng Partido na pag-aralan ang mga akdang isinulat ni Jose Maria “Ka Joma” Sison, itinayo ng mga kadre at kasapi ng Partido, katuwang ang mga Pulang mandirigma, ang Paaralang Jose Maria Sison (Paaralang JMS) sa rehiyon. Sinimulan ito noong 2023 at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Idinaos ang mga pag-aaral ng Paaralang JMS […]

Tugon ni Patnubay de Guia: Anu-ano ang mga karapatan ng belligerent forces o pwersang nakikidigma na dapat kilalanin at igalang ng GRP?
February 29, 2024 |

Higit kailanman, napapanahong alamin at unawain ng mga rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ang hinggil sa International Humanitarian Law (IHL) partikular ang kasunduan sa Geneva Conventions kaugnay sa patakaran sa digmaan na sinang-ayunan ng maraming gubyerno sa daigdig kabilang na ang Government of the Republic of the Philippines (GRP). Ito ay sa kalagayang tahasan at lansakang […]

Oplan pinta at oplan dikit, salubong ng KM-Rizal sa kaarawan ni Ka Joma
February 29, 2024 |

Matagumpay na nakapaglunsad ng oplan pinta at oplan dikit ang Kabataang Makabayan (KM)-Rizal noong Pebrero 11 upang gunitain at pagpugayan ang ika-85 kaarawan ni Jose Maria “Ka Joma” Sison, isang dakilang lider at tanglaw ng rebolusyong Pilipino. Ipinanganak si Ka Joma noong Pebrero 8, 1939. Inihanda ng mga kabataan ang isang wheatpaste art ng larawan […]

Tanggalan sa pagawaan at pagpapaikli sa oras ng trabaho, pahirap sa mga manggagawa
February 29, 2024 |

Nanganganib na mawalan ng trabaho ang mahigit 100 manggagawa sa Nexperia sa Cabuyao City, Laguna. Magaganap ang lay-off mula Abril 1 hanggang Setyembre. Palusot ng kumpanya, kinakailangan ang lay off dahil lumiit umano ang mga order ng mga dating customer kaya ibinaba ang produksyon. Kabilang sa mawawalan ng trabaho ang mga opisyal at kasapi ng […]

Delegasyon ng TK sa komemorasyon ng Pag-aalsang EDSA I, hinarang
February 29, 2024 |

Hinarang ng pinagsanib na pwersa ng PNP Cavite, PNP Laguna, 2nd Infantry Division (ID)-Philippine Army at PNP SWAT ang mga delegasyon mula sa Cavite at Laguna na patungo sa EDSA para gunitain ang ika-38 anibersaryo ng Pag-aalsang EDSA I noong Pebrero 25. Pangunahing bitbit ng delegasyon ang panawagan kontra-chacha na pakana ng rehimeng US-Marcos II. […]

First Day Rage, inilunsad sa UPLB
February 29, 2024 |

Hindi nagpatinag sa pang-iintimida ng mga pwersa ng estado ang mga estudyante at guro mula sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB) na naglunsad ng First Day Rage noong Pebrero 5, unang araw ng semestre. Nagprotesta sila laban sa pagkaltas ng badyet ng UP, komersyalisasyon ng edukasyon, planong pagpapatupad ng mandatory Reserved Officers’ Training Corps […]

Mga residente ng Lupang Ramos, nagprotesta laban sa patuloy na pagdetine kay Mary Joyce sa kampo-militar at harassment sa kanyang pamilya
February 29, 2024 |

Nagkilos protesta ang mga magsasaka ng Lupang Ramos, Dasmariñas, Cavite sa pangunguna ng Katipunan ng mga Lehitimong Magsasaka at Mamamayan ng Lupang Ramos (KASAMA-LR) noong Pebrero 12 kasabay ng pagpapasa ng petisyon para alisin ang iligal na dinakip na aktibistang si Mary Joyce Lizada sa kampo ng 4th IBPA at ilipat siya sa isang regular […]