Bakit hindi terorista si Louie Jalandoni at ibang nasa listahan ng ATC?

, ,

Walang batayan ang resolusyong nagtukoy kay Louie Jalandoni at 10 pang indibiwal bilang mga terorista. Si Ka Louie ay kilalang negosyador ng National Democratic Front of the Philippines at itinuturing na “kapita-pitagang rebolusyonaryo at tagapagtaguyod ng pambansa-demokratikong kilusan.” Ang pagtaguri sa kanya at sa iba pa bilang terorista ay “napakalaking pagsalaula sa katotohanan,” ayon kay Marco Valbuena, chief information officer ng Communist Party of the Philippines.

Nilaman ng Resolution No. 31 ng Anti-Terrorism Council na ipinasa noong Mayo 25 pero isinapubliko lamang kahapon, Hunyo 15, na si Ka Louie at limang iba pa ay “itinatalagang terorista” dahil umano’y myembro sila sa “grupong terorista-komunista,” katawagang panira sa CPP-NPA-NDF. Lima rin ang iniugnay sa “lokal na grupong terorista” na Abu Sayyaf at Daulah Islamiyah.

Bukod kay Ka Louie, pinangalanan din ng ATC sina Simon Naogsan, tagapagsalita ng Cordillera People’s Democratic Front. Ang apat na iba pa ay mga indibidwal na kahit ang ATC ay hindi matukoy eksaktong mga pangalan. Sila si Afrecia/Apricia Alvares/Alvares Rosete na diumano’y kalihim ng Western Mindanao Regional Party Committee ng CPP-NPA, Maria Luisa Purcray na kalihim diumano ng Ilocos-Cordillera Regional Committee, Maria Gigi Ascano-Tenebroso na myembro diumano ng Kaguma at upisyal sa pinansya ng Southern Mindanao Regional Committee at Walter Alipio De Asis Cerbito na myembro diumano ng Christians for National Liberation.

Diumano, ibinatay ng ATC ang designasyon sa anim na “myembro” ng CPP-NPA-NDFP sa impormasyon mula sa National Intelligence Committee. Mayroon umanong “probable cause” na ang mga indibidwal na ito ay lumabag sa mga probisyon ng “Anti-Terrorism Law” kaugnay sa pagsagawa, pagplano, paghanda para sa pagsagawa ng terorismo at pagrekrut at pagbibigay ng materyal na suporta sa mga teroristang organisasyon o grupo.

Sa papel, mangangahulugan ang designasyon na isasailalim sa imbestigasyon at freeze ang pondo at mga ari-ariang nakapangalan sa 11 indibidwal. Pero sa aktwal, gabay ang listahang ito para sa mga pwersa ng estado para iligal na mang-aresto, mangkulong, manggipit at pumatay.

Hindi terorista ang 11 indibidwal dahil lamang inilista sila ng ATC. Sa inilabas na resolusyon, ang designasyon ay batay lamang sa “rasonableng pagdududa” na “suportado ng mga sirkunstanstya” na kapani-paniwala sa sinumang “sumusubaybay.” Ipinagpapalagay lamang nito na taglay ng naturang mga indibidwal ang mga “rekisito” ng designasyon.

Walang inilahad ang ATC na anumang ebidensya o sirkunstansya para patunayang mga terorista ang kanilang pinangalanan. Hindi rin korte o binasbasan ng anumang korte ang desisyon ng ATC. Sa ilalim ng ATL, ibinibigay sa ATC ang kapangyarihan na italaga ang sinumang na “terorista” na batayan para supilin o limitahan sa batayang mga karapatan ng sinumang indibidwal.

Ayon sa mga ekspertong ligal, hindi totoong paghahabol sa pondo o ari-arian ang pakay ng mga designasyon. Partikular kay Jalandoni na matagal nang naninirahan sa Europe, ang desisyon ng ATC ay hindi maaaring ipatupad dahil hindi siya saklaw ng batas ng Pilipinas. Ang layunin lamang nito ay para siraan sina Ka Louie. Banta rin ito laban sa sinumang “pinagdududahan” ng ATL.

AB: Bakit hindi terorista si Louie Jalandoni at ibang nasa listahan ng ATC?