Guatemala, niyayanig ng malalaking protesta

,

Sunud-sunod na malalaking protesta ang inilunsad ng mamamayan sa Guatemala simula Oktubre 2 laban sa tangka ng naghaharing pangkatin na pigilan ang pag-upo ni Bernardo Arévalo bilang presidente matapos siya manalo sa eleksyon noong Agosto.

Nakatakdang umupo sa pwesto sa Enero 2024 si Arevalo, isang dating guro na tumakbo sa plataporma ng paglaban sa korapsyon. Pinipigilan ito ng tinaguriang “maka-Kanang” seksyon ng naghaharing uri ng Guatamela sa pamamagitan ng pagsasampa ng gawa-gawang kaso laban sa kanya at kanyang partido. Kalakhan ng mga nagpuprotesta ay galing sa mga minoryang grupo ng bansa.

Kabilang sa mga iginigiit nila ang pagpapatalsik kay Consuelo Porras, ang attorney general o punong abugado ng gubyerno ng bansa, na nanguna sa pagsasampa ng mga kaso laban sa Movimiento Semilla (Kilusang Semilla), ang partido ni Arevalo. Panawagan din nila ang pagbibitiw sa pwesto ng mga prosekyutor at isang husgado na nakikipagsabwatan kay Porras. Inihahalintulad ng mga nagpuprotesta ang mga hakbang nina Porras sa isang “kudeta” laban sa isang halal na presidente. Kasabay nito, kinundena nila ang kasalukuyang presidente na si Alejandro Giammattei sa kainutilan niyang pigilan ang mga maniobra ng attorney general at ipagtanggol ang resulta ng nagdaang eleksyon.

Sa isang pahayag noong Oktubre 14, nakiisa ang International League of Peoples Struggles-Guatemala sa mga pagkilos.

“Saksi tayo sa mga pangyayari na nagaganap sa Guatemala mula Oktubre 3 kung saan iginiit ng mamamayan ang kanilang tindig laban sa anti-demokratikong mga aksyon kaugnay sa pagkapanalo ng partidong pulitikal sa eleksyon na ginanap noong Agosto,” ayon sa pahayag. “Lehitimo at dapat lamang na pakinggan ang panawagan ng mamamayang Guatemalan para sa isang makatarungan at bukas na lipunan.”

Itinuturing ng ILPS ang mga pagkilos bilang bahagi ng pakikibaka para sa pambansang soberanya at laban sa korapsyon.

“Ang korapsyon at kawalang-pakundangan ay mga kasamaang iniinda ng mamamayan sa buong mundo, pero sa Guatemala, umabot na ito sa nakababahalang antas,” ayon sa pahayag. “Ang pandarambong ng korap na mayayaman sa mga rekurso ng bansa ay nagsadlak sa mayorya ng populasyon sa kahirapan at di pagkakapantay-pantay. Nagbunga ito ng napakalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, at tunggalian sa uri.”

“Kinikilala namin ang tapang at determinasyon ng mamamayan na kumprontahin ang isang sistemang nagpapanatili ng kawalang katarungan at pang-aapi,” anito. “Nanawagan kami sa internasyunal na komunidad na suportahan ang mamamayan ng Guatemala sa kahilang paghahangad ng hustisya, dignidad at paglaya.”

AB: Guatemala, niyayanig ng malalaking protesta