KM-Cebu, ipinagdiwang ang anibersaryo ng BHB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagpaskil ng mga poster at panawagan ang Kabataang Makabayan (KM)-Cebu at KM-Balangay Cheene Dacalos sa kampus ng University of the Philippines (UP)-Cebu sa Cebu City noong nakaraang linggo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng mga kasapi ng KM sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29.

Nakasulat sa mga ipinaskil na panawagan ang pagiging makatarungan ng armadong pakikibakang inilulunsad ng BHB sa malawak na kanayunan. Kabilang sa mga panawagang ito ang “Walay NPA kun walay kagutom, kalisod, [ug] pagpangdaogdaog. Naay NPA aron tapuson kini. Makatarungan maghimagsik! Mabuhi ang NPA!” (Walang BHB kung walang kagutuman, kahirapan at pagsasamantala. Mayroong BHB para wakasan ang mga ito. Makatarungan maghimagsik! Mabuhay ang NPA!)

Itinanghal din sa mga panawagan ang buhay at sakripisyong inialay ni Cheene Dacalos, matrir ng BHB, na napaslang sa labanan noong Setyembre 14, 2021 sa Sityo Balik-bailk, Barangay Tabu, Ilog, Negros Occidental kasama ang tatlong iba pang Pulang mandirigma. Si Dacalos o Ka Nikki, ay mula sa uring petiburges at estudyante ng UP Cebu bago sumapi sa hukbong bayan.

Kamakailan din ay naging tampok ang pagkamartir ni Hannah Cesista, kabilang sa mga martir ng Bilar, Bohol. Si Cesista, tulad ni Dacalos, ay nagmula sa UP Cebu bago naging mandirigma ng BHB sa Bohol.

Ang aktibidad ng KM-Cebu sa nagdaang linggo ay bahagi ng iba’t ibang mga aktibidad ng mga balangay ng KM sa buong bansa para gunitain ang anibersaryo ng BHB. Isinagawa ng mga balangay ng KM ang mga oplan dikit, oplan sapit, pamomolyeto, pulong pagtitipon at iba pa.

AB: KM-Cebu, ipinagdiwang ang anibersaryo ng BHB