Marcos Jr, sakuna sa kapaligiran

Naglabas ng listahan ng mga krimen at kapalpakan sa kapaligiran ang Kalikasan-PNE para sa unang taon ni Ferdinand Marcos Jr sa poder.

“Ang isang taon ni Marcos ay puro satsat kaugnay sa climate at environmental action, at walang aktwal na pag-unlad na sustenable sa ekolohiya,” ayon sa grupo. Ipinagpatuloy nito ang Mining Act of 1995, ipinangako niya ang pagpapalawak sa pagmimina sa bansa, sa kapinsalaan ng mga komunidad at mamamayan. Isang matingkad na kaso ang pinsalang dulot ng pagmimina ng Altai Mining Corporation sa Sibuyan Island, na ginawaran ng permit na mag-opereyt sa ilalim ng kanyang administrasyon.

Isa pang patunay ng kapalpakan ni Marcos sa usapin ng pangangalaga sa kapaligiran ang oil spill sa Mindoro. “(B)igo ang administrasyong Marcos na tugunan ang krisis na idinulot ng trahedya,” ayon sa Kalikasan. “Ilang buwang nagdusa ang mga mangingisda sa Mindoro…dahil sa lahatang (blanket) pagbabawal sa pangingisda at napakaliit o walang ayuda,” anito. Nagdulot ang kalagayang ito ng pisikal at saykolohikal na ligalig sa mga komunidad.

Isa pang uminit sa ilalim ng panunungkulan ni Marcos Jr ang usapin ng reklamasyon. Bagamat pansamantalang tumigil ang Philippine Reclamation Authority sa pagtanggap ng bagong mga aplikasyon para rito, nagpapatuloy naman ang mga dredging at iba pang dump-and-fill na aktibidad.

“(A)ng mga ito ay nagbabantang wawasak sa mga coastal habitat at komunidad, bubura sa mga mangrove, seagrass at coral na kritikal (sa kapaligiran),” ayon sa grupo. Isa sa gayong mga proyekto ang New Manila International Airport ng San Miguel Corporation na naging bantog sa paglabag sa mga alintutunin sa kapaligiran, pati ng rin sa karapatang-tao ng mga residenteng pinalayas para bigyan-daan ang proyekto.

Itinulak din ni Marcos Jr ang mga proyektong dam tulad ng Kaliwa-Kanan-Laiban Dam, ang Gened Dam at Jalaur Dam sa kabila ng pagtutol dito ng mga grupong katutubo. “(H)umantong ang mga ahensya ng estado tulad ng National Commission on Indigenous Peoples sa lantarang red-tagging at pambababoy sa Free Prior and Informed Consent para lamang matuloy ang nabanggit na mga proyekto.”

“Puro salita” ang rehimeng Marcos kaugnay sa climate change. “Inilalantad ng daan-daang namamatay dulot ng mga typhooon at pag-ulang shearline ang pagpapabaya ng administrasyon sa usapin ng paghahanda para sa sakuna at pagtugon sa mga pagbabago ng klima.” Sa gayon, malaki ang pangamba ng mamamayang Pilipino sa magagawa ng rehimen kaugnay sa paparating na El Nino.

“Malinaw na ipinagpatuloy lamang ni Marcos Jr at kanyang administrasyon ang mga pamanang nakapipinsala sa ekolohiya… sa likod ng pagtatangka nitong i-greenwash ang kanyang pananalita at paghahari. Sa kabila ng lahat ng kanyag mga pangako, walang iba kundi isang sakuna sa ekolohiya ang unang taon ng paghahari ni Marcos.”

Patuloy na nananawagan ang Kalikasan-PNE para sa mga grupong maka-kalikasan at sa civil society na tutulan ang atrasadong mga patakaran ng rehimeng Mracos, at itulak ang sustenable at makatarungang kinabukasan para sa lahat.

AB: Marcos Jr, sakuna sa kapaligiran