Paggunita sa anibersaryo ng BHB, sinimulan sa mga eskwelahan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sinimulan nang gunitain ng mga rebolusyonaryong kabataan sa Polytechnic University of the Philippines, University of the Philippines-Visayas (Miag-ao), at UP Los Baños (UPLB) ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Sa pangunguna ng Kabataang Makabayan (KM)-Kira Mindoro, isinulat sa mga pader ng PUP campus sa Sta. Mesa at ilang establisimyento malapit dito kahapon, Marso 24, ang mga panawagan para sa pagbubunyi ng BHB, panawagan para sa pagpapatuloy ng digmang bayan at pambansa-demokratikong pakikibaka. Mayroon din panawagan para sa pagpupugay sa mga rebolusyonaryong martir, tulad ni Ka Kira.

Namataan din ang panawagang Free Palestine sa billboard ng kumpanyang McDonalds, isa sa mga kumpanyang sumusuporta sa henosidyo ng US-Israel sa Gaza.

Sa UP-Visayas, namataan naman noong Marso 23 ang isang balatengga na nagpahayag ng suporta sa BHB. “Sabat sa Kaimulon, Inaway Banwa! Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa @55 VIVA CPP-NPA-NDF,” anito. Isinabit ang balatengga ng balangay ng Kabataang Makabayan sa unibersidad.

Noong nakaraang linggo rin, nagdikit ng mga sticker ang KM-Balangay Rizalina Ilagan sa kampus ng UPLB. Namahagi rin ang balangay ng mga kopya ng Kalayaan-Timog Katagalugan, pahayagan nito sa rehiyon. Nilaman nito ang panawagan sa mga kabataang lumahok sa digmang bayan at sumapi sa BHB.

Gugunitain ang anibersaryo ng BHB sa darating na Marso 29.

AB: Paggunita sa anibersaryo ng BHB, sinimulan sa mga eskwelahan