Pilipinong anakpawis, nagprotesta sa World Food Day

,
Ang artikulong ito ay may salin sa ChineseEnglish

Nagprotesta sa Department of Agriculture noong Oktubre 17 ang mga magsasaka, mangingisda, maralita at iba pang mga sektor para mangalampag sa estado kaugnay ng kinakaharap na kagutuman at kahirapan ng bayan. Bahagi ang protesta ng paggunita sa ika-43 na World Food Day na itinakda ng United Nations Food and Agriculture Organization tuwing Oktubre 16. Ang naturang araw ay taun-taon nilang binabansagan bilang “World Hunger Day.”

Kabilang sa mga nagprotesta ang mga kababaihang magbubukid na kasapi ng Amihan National Federation of Peasant Women, mga myembro ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) at mga organisasyong nagsusulong ng tunay na reporma sa lupa tulad ng organisasyon ng kabataan na NNARA Youth. Dumalo din sa protesta ang mga maralitang tagalunsod na mula sa Kalipunan ng Damayang Mahihirap.

Ayon sa KMP, ang dinaranas na kagutuman sa bansa ay hindi isang pansamantalang problema. “Ang kalbaryong ito ay dulot ng matagal nang umiiral na mga patakarang neoliberal na initutulak ng nagdaang mga gubyerno na nangwasak sa agrikultura at ekonomya ng Pilipinas,” dagadg pa ng grupo.

Pagdidiin nila, ang malaki at nakaugat na problemang ito ay nangangailangan ng kongkretong mga solusyon. Taliwas umano ito sa tugon ng administrasyong Marcos sa krisis sa pagkain na tinawag nitong “kulang at makitid ang tanaw.”

Naglunsad ng noise barrage ang mga magsasaka at kabataan sa Magarao, Camarines Sur at Libon, Albay sa parehong araw. Isinagawa ito matapos ang isang talakayan kaugnay ng krisis sa sektor ng agrikultura.

“Ang deklarasyon ng UN na World Food Day ay pagdiriwang lamang para sa mayayamang bansa, mayayamang indibidwal, panginoong maylupa, at mga burukratang kapitalista na naghahari dito sa Pilipinas,” ayon kay Bert Autor ng Kilusang Magbubukid ng Bicol.

Para sa mga magsasaka at naghihikahos na mamamayan, ito ay araw ng kagutuman at kawalang katiyakan sa pagkain, aniya.

Sa Bacolod Ctiy, nagprotesta ang mga magsasaka at maralitang-lunsod sa Bacolod City Plaza. Itinapat nila ang kagutuman at kahirapang dinaranas ng mamamayan sa Negros sa isinasagawang magarbong Masskara Festival sa Bacolod. Pinangunahan ang naturang protesta ng KMP-Negros.

“Sa likod ng masayang pagdiriwang ng Masskara ang kagutuman, banta ng demolisyon at militarisasyon,” ayon sa mga nagprotesta. Iginiit din nila sa protesta ang kagyat na pagpapalayas sa mga militar na nag-ooperasyon at umuokupa sa Himamaylan City. Higit 18,000 residente, karamiha’y magsasaka, ang sapilitang pinalikas dahil sa pagkubkob ng militar at isang linggong militaristang lockdown. Kabi-kabilang paglabag sa karapatang-tao ang naiulat ng mga residente.

Nagpiket naman ang mga magsasaka sa ilalim ng KMP-Cebu sa upisina ng Department of Agriculture sa Cebu City noong Oktubre 18. Giit nilang tugunan ng pambansa at lokal na gubyerno ang kanilang mga suliranin sa lupa at repormang agraryo sa prubinsya.

Samantala, naglunsad ng isang bike caravan ang mga kabataan sa pangunguna ng National Network of Agrarian Reform Advocates – Youth (NNARA Youth) noong Oktubre 16 sa Quezon City para igiit ang panawagan ng mga magsasaka para sa suporta sa produksyon, reporma sa lupa at iba pang kahingian.

Noong Oktubre 18 din, nagkasa ng raling iglap ang NNARA Youth at iba pang organisasyon ng kabataan sa Mendiola sa Maynila para kundenahin ang kawalang aksyon ng gubyernong Marcos para sa mga magsasaka. “Sa tindi ng krisis sa pagkain at agrikultura, wala nang makain maging ang mga magsasaka. Marapat na kalampagin ang estado dahil kung wala ang mga magsasaka, walang makakain ang sambayanang Pilipino,” ayon kay Melo Cabello, pambansang tagapagsalita ng NNARA-Youth.

Sa buong mundo, tinatayang 828 milyong mamamayan ang apektado ng kagutuman noong 2021. Samantala sa Pilipinas, nasa 48.8 milyong Pilipino ang nagdurusa sa tinaguriag “katamtaman” hanggang “malubhang” kagutuman noong katapusan ng 2021. Pinatindi pa ito ng pagsirit ng implasyon sa pagkain tungong 7.4% noong nakaraang buwan.

AB: Pilipinong anakpawis, nagprotesta sa World Food Day