Archive of Kabataang Makabayan-Bicol

Mapulang pagpupugay sa kabataang piniling pagsilbihan ang bayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ngayong anibersaryo ng Kabataang Makabayan, binabati ng KM-Bikol ang lahat ng mga tunay na anak ng bayan na buong loob na naninindigan sa makatwiran at makatarungang rebolusyon. Yinakap nila ang tungkulin ng pagiging tagapag-ingat ng kinabukasan at tinanggap ang hamon ng paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Daan-daang libong kabataan na, mula sa sektor ng mga […]

Hail the youth who chose to serve the nation
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This anniversary of the Kabataang Makabayan, KM-Bikol hails all genuine children of the nation who bravely stood for the correct and just revolution. They embraced the duty of being the torchbearers of the future and accepted the challenge of participating in the people’s democratic revolution. Hundreds of thousands of youth, from the peasant to the […]

Hindi reserbang hukbo ng mga mersenaryo ang kabataan! Mandatoryong ROTC, tutulan at labanan!
October 13, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Simula pa lamang ng pangangampanya ni Sara Duterte para sa pagka-bise presidente, inihanay na niya sa kanyang pangunahing adyenda ang pagsasabatas ng mandatoryong ROTC sa Senior high school. Aniya, para umano maging makabayan ang mga kabataan. Ngunit para saan at para kanino ba talaga ang ROTC? Sasanayin ang kabataan para gawing sunud-sunuran ng mga naglalaway […]

The youth is not the mercenary force’s reserve army! Oppose and strike against mandatory ROTC!
October 13, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

From the very beginning of Sara Duterte’s bid for vice presidency, she already declared among her priority agenda the mandatory ROTC for Senior high school. Supposedly, it will instill patriotism among the youth. But for whom and for what ends is ROTC in reality? The youth will be trained to be servile subordinates of generals […]

Kabataan, maging mahusay at tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan! Never Again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ginugunita ng sambayanan ang ika-50 taon ng Batas Militar ng 1972 sa harap ng trahedyang nakapanumbalik sa kapangyarihan ang pinalayas na pamilyang Marcos. Pangulo na ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos. Nasaksihan ng sambayanan kung paano siya sinuportahan ng malalaking burukrata kapitalista at imperyalistang US upang makaupo sa pwesto. Simula pa lamang sa […]

Youth, be good and loyal champions of truth! Never again to Martial Law!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

The nation marks the 50th year since the declaration of Martial Law in 1972 in the face of the tragedy of the disavowed Marcos family’s return to power. The dictator’s scion, Bongbong Marcos, is now a president. The people has witnessed how big bureaucrat capitalists and the imperialist US buttressed his win. From his vice […]

Kabataan, labanan ang krisis sa edukasyon, isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
September 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kinakain si DepEd Sec. Leonor Briones ng kanyang guni-guni sa pagpahayag na isang tagumpay ang nakaraang SY 2020-2021 dahil sa diumano’y mataas na porsyento ng mga nakatapos na mag-aaral sa harap ng matinding paghihirap nilang makaangkop sa ipinapatupad na blended learning. Pilit nilang linilinlang ang mamamayan sa paglalabas ng minanipulang datos na magpapalabas na tagumpay […]

Youth is the hope of the country! Realize the worth of your strength, acuity and boldness, dare to change society!
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This National Youth Month, Kabataang-Makabayan –KM Bikol salutes the Filipino youth who dares to struggle and who stands for the interest of the people. All throughout the history of the Filipino people’s struggle, the youth has contributed significantly to the advancement of change and the realization of the revolution’s victory.

Pag-asa ng bayan, Kabataan! Lakas, talas at kapangahasan, gawing makabuluhan, baguhin ang lipunan!
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ngayong buwan ng Pambansang Araw ng Kabataan, taas-kamaong nagpupugay ang Kabataang Makabayan – KM Bikol sa lahat ng kabataang Pilipino nangangahas lumaban at naninindigan para sa kapakanan ng sambayanan. Sa kasaysayan ng pakikibaka ng mamamayang Pilipino, malaki ang ambag ng kabataan sa pagsusulong ng pagbabago at pagtatagumpay ng mga rebolusyon.

Maraming kabataang Bikolano ang sumasampa at sasampa sa NPA dahil kay Duterte
July 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Si Duterte ang numero unong tagapagrekluta ng NPA, laluna sa hanay ng masang kabataan, dahil sa kanyang pasismo, maramihang pagpatay at pagkitil sa karapatan, kabilang ang karapatan sa libre, makabuluhan at abot-kamay na edukasyon. Pinatunayan ng tuluy-tuloy pang bilang ng mga kabataang Bikolanong pinipiling humawak ng armas at buong panahong magsilbi sa mamamayan bilang mga […]