Kabataan, maging mahusay at tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan! Never Again to Martial Law!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ginugunita ng sambayanan ang ika-50 taon ng Batas Militar ng 1972 sa harap ng trahedyang nakapanumbalik sa kapangyarihan ang pinalayas na pamilyang Marcos. Pangulo na ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos. Nasaksihan ng sambayanan kung paano siya sinuportahan ng malalaking burukrata kapitalista at imperyalistang US upang makaupo sa pwesto. Simula pa lamang sa pagtakbo niya bilang bise presidente, pinalaganap na nila ang malawakang disimpormasyon. Pilit nilang pinagtatakpan ang mga krimen ng kanilang pamilya – mula sa pagdukot, pagtortyur, panggagahasa, pagkawala at mga gawa-gawang kaso hanggang sa maramihang pagpatay. Ano nga naman ang aasahan sa anak ng pasista at naglalaway na lubusang makapandambong muli ng yaman ng mamamayan?

Ngayong desidido ang rehimeng Marcos sa pambabaluktot sa kasaysayan at laganap ang maling impormasyon, dapat maging mapagmatyag ang kabataan. Hindi dapat pahintulutang mabaliktad ang kasaysayan at gawing ilusyon na lamang ang mga nangyaring karahasan ng estado laluna sa ilalim ng kanyang amang diktador.

Laganap ang mga pekeng balita sa internet. Maging sa karaniwang kurikulum ng mga eskwelahan ay hindi na itinuturo nang komprehensibo ang tunay na nangyari sa panahon ng Batas Militar. Isang malaking insulto ito sa lahat ng naging biktima ng karahasan ng estado na hanggang ngayon hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay.

Hindi maaaring hayaang lumaganap na lamang ang mga kasinungalingan tungkol sa panahon ng Batas Militar. Hamon ito sa mga kabataan na balikan ang mga naging karanasan ng mamamayan. Imulat ang mga mata at masdan, alalahanin at ramdamin ang naging paghihirap ng mga Pilipino noon. Palaganapin ang makasaysayang pag-aalsa ng masa laban sa diktadura at huwag hayaang ito’y ituring na ‘haka-haka’. Tungkulin ng kabataang mag-alam at tiyaking magiging pamilyar ang mga susunod na henerasyon sa mga naganap sa kasaysayan ng bayan.

Balikan ang nakaraan at gawing inspirasyon upang mas lalong maging mahusay na tagapagtaguyod at tagapagpalagablab ng katotohanan para sa sambayanan ngayon at para sa susunod na panahon.

Never Forget! Never Again to Martial Law!

Kabataan, maging mahusay at tapat na tagapagtaguyod ng katotohanan! Never Again to Martial Law!