Hindi reserbang hukbo ng mga mersenaryo ang kabataan! Mandatoryong ROTC, tutulan at labanan!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Simula pa lamang ng pangangampanya ni Sara Duterte para sa pagka-bise presidente, inihanay na niya sa kanyang pangunahing adyenda ang pagsasabatas ng mandatoryong ROTC sa Senior high school. Aniya, para umano maging makabayan ang mga kabataan. Ngunit para saan at para kanino ba talaga ang ROTC? Sasanayin ang kabataan para gawing sunud-sunuran ng mga naglalaway na heneral sa pagpapatahimik sa mamamayang lumalaban? Malinaw, karahasan sa kapwa Pilipino at bulag na pagsunod sa layaw ng makapangyarihan ang itinuturo ng ROTC.

Lubhang mapanganib ang ROTC sa kabataang Pilipino dahil isasalin at idodoktrina sa kanila, sa pamamagitan ng programang ito, ang hayok sa dugo, utak-pulbura at kontra-mamamayang paninindigan ng AFP-PNP. Tuturuan silang tugisin at ituring na kalaban ng estado ang lahat ng mangangahas na magsalita para sa kapakanan ng nakararami. Tuturuan silang tingnan ang buhay ng mamamayan bilang collateral damage lamang. Tuturuan silang bulag na sumunod, maging pipi at hindi magtanong. Tuturuan silang mamuhi sa kanilang kapwa at itakwil ang tunay na pagbabago at paglaya.

Dagdag pa sa nakababahalang kultura ng karahasang matututunan ng kabataan ang mga kagyat na epektong tulad ng paglaganap ng mga kaso ng pandarahas sa loob ng ROTC. Sa katunayan, dati nang inalis ang mandatoryong ROTC dahil sa sala-salabat na mga kontrobersiya at eskandalo sa pagpapatupad nito. Isa sa pinakamatitingkad na kaso ang pagpaslang kay Mark Welson Chua, isang kadete ng ROTC sa Unibersidad ng Sto. Tomas, matapos niya ilantad ang kurapsyon ng kanilang mga upisyal sa ROTC. Tiyak nang mauulit, kung hindi nga sasahol pa, muli ang mga kaso ng hazing at pang-aabuso sa hanay ng mga kabataan dahil dito.

Hindi dapat pahintulutan ng mamamayan na muling makapanumbalik ang mandatoryong ROTC. Hindi kailanman magiging tugon ang pag-oobliga sa mga kabataang kumuha ng ROTC upang magkaroon sila ng diwang makabayan. Ang tunay na pagiging makabayan ay makikita sa pagmamahal sa kapwa at pagnanais na pagsilbihan sila. Naroon sa pagsisikap na unawain ang kalagayan ng bansa at lumahok sa kilusang nagnanais na baguhin ito para sa ikabubuti ng nakararami. Naroon sa walang sawang pag-aaral sa lipunang ginagalawan at pagpanig sa mga inaapi at pinagsasamantalahan. Ang pagiging makabayan ay matututunan ng kabataan sa piling ng mga magsasaka, manggagawa at iba pang sektor ng lipunan, hindi sa mapanupil at walang katuturang karahasan ng ROTC.

Hindi reserbang hukbo ng mga mersenaryo ang kabataan! Mandatoryong ROTC, tutulan at labanan!