Archive of Ma. Roja Banua | Spokesperson

Open Letter to Mayor Glenda L. Villahermosa of Monreal, Masbate and all local government officials in Bikol
September 06, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Greetings! We are writing to you as your fellow Filipinos extremely concerned with your stand as leader of Monreal regarding the issue of militarization and the state’s act of terrorism against your constituents. Last August, 9[th] IDPA and your office released a video attempting to explain the massacre that occurred in San Jacinto wherein the […]

Bukas na Liham kay Mayor Glenda L. Villahermosa ng Monreal, Masbate at sa lahat ng upisyal ng lokal na gubyerno sa Kabikulan
September 06, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Pagbati! Sumusulat kami bilang mga kapwa Pilipinong labis na nababahala sa inyong tindig bilang pinuno ng bayan ng Monreal kaugnay sa usapin ng militarisasyon at mga akto ng terorismo ng estado laban sa mamamayang iyong nasasakupan. Nitong Agosto, naglabas ang 9th IDPA at ang inyong tanggapan ng bidyu ng tangkang pagbibigay-matwid sa naganap na masaker […]

De kalidad at makamasang edukasyon, hindi pasismo
September 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nagsimula na ang pasukan sa mga paaralan nitong nagdaang linggo. Ngunit nananatili ang kaawa-awang kalagayan ng mga estudyante at guro sa mga paaralan habang ang Dep-Ed, sa pamumuno ni Sara Duterte, ay nagkakandaugaga sa paghingi ng mas malaking badyet para sa pasismo at korapsyon. Ipinanukala ni Duterte ang P150 milyong confidential at intelligence funds para […]

High quality and mass-oriented education, not fascism
September 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The classes have opened last week. But the deplorable situation of students, teachers and schools remain while Dep-Ed, under the helm of Sara Duterte, is in a frenzy asking for a bigger budget for fascism and corruption. Duterte proposed the P150 million confidential and intelligence funds for Dep-Ed because she believes that education and national […]

Rurok ng kasakiman ang korapsyon nina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa gitna ng matinding krisis sosyoekonomiko
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa mga makabayang mambabatas at sa malawak na sambayanang Pilipino sa pagkundena sa pangunguna nina Bongbong Marcos at Sara Duterte sa walang prenong pagpapasasa sa pondo ng taumbayan. Kamakailan, ipinanawagan ang imbestigasyon sa P125 milyong confidential funds na ginastos ni Duterte noong 2022 habang umani naman ng pagbatikos ang panukalang P1.4 bilyong […]

Bongbong Marcos and Sara Duterte’s corruption amidst dire socioeconomic crisis is the height of rapacity
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

NDF-Bikol stands united with patriotic lawmakers and the entire Filipino nation in condemning the nonstop squander of public funds led by Bongbong Marcos and Sara Duterte. Recently, investigations are demanded for the P125 million confidential funds that Duterte spent in 2022 while the proposed P1.4 billion budget for Marcos Jr.’s travels was met with strong […]

Pangkaraniwan lamang sa pulis ang mandahas ng walang kalaban-laban
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Hindi nakapagtataka ang pagkalantad sa publiko ng sunud-sunod na pandarahas sa mga sibilyan at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga berdugong pulis. Simula’t sapul, ito na ang kanilang katangian bilang mga marahas na tagapagtaguyod ng pananatili ng estado ng naghaharing-uri. Pangkaraniwan na lamang sa kanila ang abusuhin ang kapangyarihan, manakot, manakit at pumatay laluna ng mga […]

Assaulting the defenseless is commonplace for the police
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Multiple incidents of police violence against civilians and abuse of power bared in public recently are unsurprising. From the very beginning, this is their character as violent defenders of this ruling few’s state. It is commonplace for them to abuse their authority, threaten, attack and kill especially the unarmed populace and the defenseless. But although […]

Walang awat na atakeng militar at pulis laban sa masang Bikolano, dagdag pasakit sa masang naghihikahos
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Halang ang bituka ng pasistang estado. Sa gitna ng labis-labis na kahirapan at kagutuman ang masang Bikolano, hinahagupit pa nito ngayon ang masa ng militarisasyon at mga paglabag sa karapatang tao ng berdugong AFP-PNP-CAFGU. Ang matinding pinsala at panganib na dala ng matagalang okupasyong militar hindi lamang sa buhay kundi maging sa kabuhayan ng masa […]

Unremitting military and police attacks against Bikolano masses, tacks on the burdens of the destitute masses
August 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The fascist state is a certified savage. Even amidst worsening poverty and hunger among the Bikolano masses, they slam the masses with militarization and human rights violations perpetrated by the AFP-PNP-CAFGU. The severe damage and danger brought by intensified military occupation not only upon people’s lives but also their livelihood adds to the burdens of […]