Walang awat na atakeng militar at pulis laban sa masang Bikolano, dagdag pasakit sa masang naghihikahos

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Halang ang bituka ng pasistang estado. Sa gitna ng labis-labis na kahirapan at kagutuman ang masang Bikolano, hinahagupit pa nito ngayon ang masa ng militarisasyon at mga paglabag sa karapatang tao ng berdugong AFP-PNP-CAFGU. Ang matinding pinsala at panganib na dala ng matagalang okupasyong militar hindi lamang sa buhay kundi maging sa kabuhayan ng masa ay dagdag pasakit para sa mga maralita laluna sa kanayunan. Sa loob pa lamang ng lampas isang taon mula nang maupo si Marcos Jr. sa pwesto, naitala na ang 227 paglabag sa karapatang tao ng mga yunit ng 9th IDPA, PNP Region 5 at kanilang mga ahente sa lahat ng prubinsya ng rehiyon. Kabilang dito ang 32 kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker.

Sa mata man ng batas o maging sa labas nito, napakalinaw na makahayop at hindi makatao ang walang awat na pang-aatakeng ito ng militar at pulis sa masang Bikolano. Animo dalawa na lamang ang ibinibigay ng estadong pagpipilian ng masa—ang mamatay sa gutom o ang mamatay sa bala. Puu-puong daang komunidad sa Bikol na dati nang bugbog-sarado sa karahasan ng militar at pulis ang lalong pinahihirapan ngayon ng matatagalang sakyadang lumilimita sa kanilang paghahanapbuhay at karaniwang aktibidad tulad ng pagpasok sa eskwelahan ng mga bata. Milyun-milyong piso ang kitang nawawala sa mga komunidad na ito sa bawat linggong inookupa sila ng militar. Kita na napakahalaga para sa ordinaryong pamilyang Bikolanong hindi na makagulapay sa taas ng presyo ng bilihin, sa dami ng bayarin at pagkakautang, sa mahal ng gastos sa produksyon at iba pa.

Isang malaking sampal pa sa masang Bikolano na matapos takutin, saktan, hulihin, patayin at masakerin ang mga taumbaryo ay magpapalaganap ang militar at pulis ng baluktot na propagandang tinutulungan nila ang taumbayan at na ito ang landas ng kapayapaan at hustisya. Sa likod ng bawat achievement report ng 9th IDPA at PNP Region 5 ay mga pamilyang nagluluksa dahil sa pait na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Napakasakit para sa kanilang alukin ng militar ng libreng libing o ng karampot na abuloy kapalit ng buhay na linustay at basta na lamang kinitil ng mga berdugo. Abuloy na ang layunin lang naman ay upang may larawang maipaskil sa Facebook at makubrang pabuya ang mga ganid na militar at pulis.

Ito ang dapat pakatandaan ng asal-hayop at utak-pulburang militar at pulis at ng pahirap na estadong ito, ang walang katapusang paglapastangan nila sa masa laluna sa panahong gumagapang na sila sa kahirapan ay ang siyang lalong nagpapakuyom ng kanilang mga kamao at nagtutulak sa kanilang piliin ang landas ng paglaban. Kung kamatayan sa bala o sa gutom lamang ang hatid ng estado para sa kanila, lalo silang maghahangad na ipagtanggol ang kanilang mga buhay. Lalo nilang yayakapin ang landas ng rebolusyon.

Walang awat na atakeng militar at pulis laban sa masang Bikolano, dagdag pasakit sa masang naghihikahos