KATAPANGAN HANGGANG KAMATAYAN: Ang mga rebolusyonaryong martir ng Pulang Hukbo at kilusang masa sa Batangas

,

“Katapangan hanggang huling hininga ang bumubuhay sa isang martir lagpas sa kanyang kamatayan.” – Ka Joma Sison

Ngayong undas, pinakamataas na pagkilala at pagpupugay ang iniaalay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid – Batangas sa lahat ng rebolusyonaryong martir ng probinsya at ng sambayanang Pilipino!

Ginugunita natin ngayong araw ang makasaysayan at makabuluhang ambag ng mga kasapi ng Eduardo Dagli Command – NPA Batangas na nagbuwis ng kanilang buhay at isinulong ang interes ng uring magsasaka at ng buong sambayanan hanggang sa kanilang huling hininga. Iniaalay natin sa lahat ng Pulang kumander, mandirigma, at rebolusyonaryong masa ang Pulang pagsaludo sa kanilang walang kapantay na kasigasigan na nagdulot ng ibayong pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa probinsya. Kasabay nito, atin ding inaalala ang buhay at pakikibaka ng lahat ng aktibistang masa sa probinsya na sa kabila ng sagadsagaring dahas ng estado ay nagpursiging pag-aralan at suungin ang pasikot-sikot na sistemang parlamentaryo upang maisulong ang lehitimong interes ng mga mamamayan at ilantad ang kahungkagan ng reaksyunaryong gobyerno, hanggang sa kanilang kamatayan sa kamay ng berdugong AFP-PNP gayon din ang mga inosenteng sibilyan na karumal-dumal na idinamay at pinaslang ng 59th Infantry Battalion-AFP-PNP sa kanilang mga operasyong militar.

 • Eduardo Dagli
 • Gregorio “Ka Roger” Rosal
 • Mario “Ka Jethro” Caraig
 • Demetrio “Ka Gio” Baez
 • Ka Reggie
 • John Ryan “Ka Rexel” Macatigbak
 • Joshua “Ka Maru” Hernandez
 • Evelyn “Ka Anna” Nuestro-Manalo
 • Roberto “Ka Hasan” Dolleton
 • Henry “Ka Jessie” Delos Reyes
 • Zaldy “Ka Venus” Aurin
 • Kamil “Ka Alex” Manangan
 • Julieto “Ka Buwi” Pellazar Jr.
 • Carl “Ka CJ” Labajata
 • Glenmark “Ka Zenki” Aytona
 • Anthony “Ka Jasmin” Pilit
 • Josephine “Ka Ella” Lapira
 • Anne “Ka Bella” Casilac
 • Alfred “Ka RM” Cadag
 • Graciela Mae “Ka Alena” Pacaldo
 • Alfred “Ka RM” Cadag
 • Domingo “Ka Anghel” Razo
 • Edrian “Ka Reniel” Baez
 • Isagani “Ka Ringo” Isita
 • Ana Mariz “Chai” Lemita-Evangelista
 • Ariel Evangelista
 • Maximino “Mino” Digno
 • Kyllene Casao

Kasabay nito, nananawagan ang PKM sa lahat ng kanilang naiwan at naulilang pamilya, kaibigan at mga kababaryo na makibaka at singilin ang reaksyunaryong Gobyerno ng Republika ng Pilipinas sa inutang nitong dugo sa mga mamamayan ng Batangas. Hinihikayat ng PKM – Batangas ang bawat isa na ilantad ang kahungkagan ng sistema ng hustisya sa ating bayan, at na ang tanging paraan sa pagkamit ng tunay na hustisya ay ang paglulunsad ng demokratikong rebolusyon ng bayan na magpapabagsak sa isang sistemang malakolonyal at malapyudal sa ilalim ng imperyalismong Estados Unidos na siyang pinagsisilbihan ng reaksyunaryong gubyerno.

Pag-aralan ang lipunan, pagsilbihan ang sambayanan!

Ipagtagumpay ang rebolusyong Pilipino!

Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

KATAPANGAN HANGGANG KAMATAYAN: Ang mga rebolusyonaryong martir ng Pulang Hukbo at kilusang masa sa Batangas