Archive of NDF-Bicol

Tularan ang katapangan nina Jhed at Jonila! Kabataan, makibaka huwag matakot!
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ipinagbubunyi ng Kabataang Makabayan-Bikol ang tapang at tibay ng paninindigan ng mga kabataang organisador na sina Jhed Tamano at Jonila Castro matapos nilang isiwalat ang pagdukot, pagtortyur at iligal na pagdetine sa kanila ng mga ahente ng estado mula nitong Setyembre 2. Sa halip na matakot at pumayag sa pakana ng kaaway na sila ay […]

Emulate Jhed and Jonila’s bravery! Youth, rise up, do not fear!
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kabataang Makabayan-Bikol hails the boldness and tenacity of principles of youth organizers Jhed Tamano and Jonila Castro who revealed their abduction, torture and illegal detention by state forces since September 2. Instead of cowering and submitting themselves to the enemies’ ploy to present them as surrenderees, they bravely disclosed what really happened to them during […]

NTF-ELcac-AFP-PNP, mistulang mga basang sisiw matapos ang inilunsad na press conferece para sa dalawang organisador ng mangingisda
September 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Camarines Norte | Kabataang Makabayan-Camarines Norte |

Mistulang mga sisiw na binuhusan ng malamig na tubig ang mga opisyal ng NTF-Elcac-AFP-PNP sa kalagitnaan ng kanilang inilunsad na press conference para kina Jhed Tamano at Jonela Castro, matapos ang matapang na pagbubunyag ng dalawang aktibista ng tunay na nangyari sa kanila mula sa kamay ng NTF-ELCAC at AFP. Matatandaang dinukot ng mga mersinaryong […]

Sara Duterte spews nothing but filth
September 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Sara Duterte, DepEd secretary, loses the last bits of respect that teachers and the entire Filipino nation has for her. She has verbal diarrhea and spouts nothing but nonsense. She cannot even answer the simplest questions regarding her department’s projects such as public wifi but has the gall to spew malicious disinformation attacking the public’s […]

Puro basura ang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte
September 18, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Katipunan ng mga Gurong Makabayan-Bicol |

Sinisimot ni Sara Duterte, kalihim ng DepEd, ang kapiranggot na ngang respeto sa kanya ng mga guro at sambayanang Pilipino. Nagtatae ng basura at walang kwentang mga salita ang bibig niya. Ni hindi siya makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa proyekto ng kanyang kagawaran tulad ng public wifi pero may lakas ng loob na […]

Climate of impunity worsens under the US-Marcos Jr. regime
September 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Lupon ng Manananggol para sa Bayan-Bicol |

LUMABAN-Bikol stands with the people in condemning Ombudsman’s dismissal of cases filed by victims of red-tagging against notorious killmongers retired Lt. Col. Antonio Parlade Jr., Lorraine Badoy and other officials of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). In Ombudsman’s defense, there is no law prohibiting red-tagging so there is no […]

Sumasahol ang klima ng impyunidad sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr.
September 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Lupon ng Manananggol para sa Bayan-Bicol |

Nakikiisa ang LUMABAN-Bikol sa pagkundena sa pagbasura ng Ombudsman sa ilang mga kasong isinampa ng mga biktima ng red-tagging laban sa mga notoryosong utak-pulburang sina retiradong Lt. Col. Antonio Parlade Jr., Lorraine Badoy at iba pang upisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Depensa ng Ombudsman, walang batas na nagbabawal […]

Hindi dapat tumigil sa pagtuligsa ang masang Masbatenyo para tuluyang maurong ang planong pagbomba sa kabundukan ng Masbate
September 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Kahanga-hanga ang ipinamalas na kapangahasan ng mga residente at mga upisyal ng barangay sa mga bayan ng Milagros, Uson at Mobo na hindi nagpatinag sa pambabanta ng militar upang pumayag na bombahin ang bundok ng Bagulayag at Uac. Sa halip, nagsikap silang pangibabawan ang kanilang takot at iniulat sa kinauukulan ang planong pagwasak sa kanilang […]

History is not mere hearsay! Fight against systematic historical revisionism in the school curriculum!
September 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Kabataang Makabayan Bikol supports the people’s opposition of DepEd’s plans to remove the names of the Marcoses in discussing Dictatorship in school curriculum throughout the country. This directive is exceedingly revolting. It is not enough for the Marcoses to hawk disinformation on social media and the mass media. Now, they want to institutionalize and normalize […]

Hindi tsismis ang kasaysayan! Labanan ang sistematikong rebisyunismo ng kasaysayan sa kurikulum!
September 13, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan Bikol sa mariing paglaban ng mamamayan sa plano ng DepEd na tanggalin ang pangalan ng mga Marcos tuwing tatalakayin ang Diktadurya sa kurikulim ng mga paaralan sa buong bansa. Kasuka-suka ang atas na ito. Hindi na nasasapatan ang mga Marcos sa pagpapakalat ng disimpormasyon sa social media at masmidya. Garapalan na […]