Archive of NDF-Masbate

Tangkang pagpatay ng teroristang AFP sa isang barangay upisyal mariing kinundena ng masang Masbatenyo
June 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Masbate ang pakikiisa sa masang Masbatenyo sa pagkundena sa mga teroristang pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa tangkang pagpatay sa barangay Kapitan na si Rudolfo Ygot, 41-anyos noong Hunyo 18, 2023 alas-9 ng gabi sa sarili nitong pamamahay sa Barangay Barag, Mobo. Isa si Ygot […]

Palakasin ang kilusan ng kababaihan sa hanay ng mga manggagawa
May 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate |

Ngayong araw, sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, ipinapaabot ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Masbate ang mahigpit na pakikiisa sa mga manggagawa, laluna sa mga kababaihan. Maraming manggagawa ang nagmula sa hanay ng kababaihan. Sa Masbate, karamihan sa manggagawang kababaihang Masbatenyo ay galing sa uring maralitang magsasaka o manggagawang bukid. Dinaranas nila ang […]

Pangalagaan at protektahan ang kalikasan! Palayasin ang mapaminsalang Filminera at iba pang makadayuhang proyekto sa Masbate
April 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Nakikiisa ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid – Masbate (PKM – Masbate) kasama ang mamamayang Masbatenyo sa paggunita sa Earth Day ngayong araw, Abril 22, 2023. Sa mga nakalipas na taon, naranasan sa Masbate ang magkakasunod at tumitinding hagupit ng kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha, landslide at lindol. Daan-daang residente ang napalikas mula sa kanilang mga […]

Ilantad at itakwil ang huwad at nakalalasong programang pambarangay ng NTF-ELCAC! Isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa at makabuluhang pagbabago!
April 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

  Download here: PDF Nagbabadyang dumating sa ating mga komunidad ang kunwari’y kaunlarang hatid ng militar, ng DILG at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa ilalim ng Barangay Development Program o BDP. Milyong halaga umano ng proyekto ang ibibigay ng gubyerno sa kada barangay na wala nang presensya ng NPA. […]

Hindi matutumbasan ng ilandaang palabas na tropa ang daan-daang libong Masbatenyong sumusuporta sa armadong pakikibaka
March 31, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Masbate | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Sa atas ni Marcos Jr., inilulunsad ng Joint Task Force Bicolandia ang isa pang bugso ng atake ng militar sa Masbate. Para sa aming mga magsasaka, wala nang bago sa pakanang ito lalupa’t ilang taon nang umiiral ang batas militar sa prubinsya. Aral sa mga naunang tangka ng naghaharing-uri na durugin ang rebolusyonaryong paglaban ng […]

Insulto sa mga magsasaka sa Masbate ang pamamahagi ng lupa ng DAR-5 sa mga paramilitar, CAFGU at ex-NPA
March 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Malaking insulto sa aming magsasaka ang pamamahagi ng Department of Agrarian Reform – Bikol (DAR-5) sa mga taksil na CAFGU, mga retiradong militar at pulis maging sa mga rebel returnees. Marami sa kapwa naming magsasaka sa prubinsya ang wala o kulang ang lupang binubungkal. Sila ang nararapat na mga benipisyaryo na dapat pinamahagian ng lupa. […]

Kababaihang Masbatenyo, lumahok sa armadong paglaban!
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate |

Sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, nananawagan ang MAKIBAKA – Masbate sa kababaihang Masbatenyo na magbangon at magkaisa sa landas ng armadong pakikibaka! Makatwiran para sa kababaihang Masbatenyo na lumaban. Sa pag-iral ng batas militar sa Masbate, tumindi pa ang malaon na nilang dinaranas na pang-aapi’t pagsasamantala. Sa ilalim ng militarisadong Masbate, ibayong lumaganap […]

Lalabanan ng mamamayang Masbatenyo ang malawakang pang-aagaw ng lupa ng Rehimeng Marcos II sa ilalim ng huwad at kontra insurhensiyang repormang agraryo
July 31, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Masbate |

Huwad ang banderang repormang agraryo ng rehimeng Marcos II. Ginagamit lamang itong panabing sa kanyang agresibong kampanya ng pang aagaw at pangangamkam ng lupa mula sa mga magsasaka. Kasabwat ang ilang malaking rantsero sa Masbate sinisimulan niya sa probinsya ang kampanya ng pagbawi sa mga lupaing inagaw ng kanyang pamilya noong batas -militar. Kasabay ng […]