Pangalagaan at protektahan ang kalikasan! Palayasin ang mapaminsalang Filminera at iba pang makadayuhang proyekto sa Masbate

Nakikiisa ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid – Masbate (PKM – Masbate) kasama ang mamamayang Masbatenyo sa paggunita sa Earth Day ngayong araw, Abril 22, 2023.

Sa mga nakalipas na taon, naranasan sa Masbate ang magkakasunod at tumitinding hagupit ng kalamidad tulad ng bagyo, pagbaha, landslide at lindol. Daan-daang residente ang napalikas mula sa kanilang mga tahanan. Maraming bahay, gusali at mga pananim ang nasira at nawasak.

Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mamamayang Masbatenyo. Sila ang pangunahing apektado ng pagbabago ng klima sa bansa. Pinatindi ng imperyalistang US, burukrata kapitalista at panginoong maylupa ang kanilang pagdurusa bunsod nang walang humpay na pang-aagaw ng lupa at paghuthot sa likas na yaman.

Unti-unting nasisira ang kalikasan dulot ng masamang epekto ng mga mapaminsalang proyektong nakatarak sa ating bansa. Sa Masbate, matapos gawing patag, may malalaking buho at imbakan ng mga nakalalasong kemikal ang bayan ng Aroroy ay nakatakda na namang wasakin ng Filminera – Masbate Gold Project ang mga bulubunduking bahagi sa mga bayan ng Milagros, Uson at Mobo.

Marami na ang nalason at namatay sa mga nakalalasong kemikal na natatapon sa ilog at dagat dahil sa pagkabulwang ng tailings pond ng minahan. Sa halip na ipahinto ang operasyon ng kumpanya ay pinagtatakpan pa ng gubyerno at mga lokal na upisyal ang kapahamakang hatid nito sa mamamayan. Pinalalabas na red tide ang dahilan ng pagkamatay ng mga rekursong dagat.

Hinahambalos naman ng patuloy na pag-agaw sa kanilang lupang sakahan at kabuhayan ang mga residente sa bayan ng Dimasalang. Umaabot sa 1,800 ektaryang lupain ang pagtatayuan ng ekoturismong Empark. Sasaklawin ng naturang proyekto ang mga barangay ng Bontod, Cadulan, Divisoria, Gaid, Maravilla, Sta. Cruz, Suba at T.R. Yanco.

Muli ring nanunumbalik ang malawakang pagrarantso sa prubinsya sa pangunguna ni Gobernador Antonio Kho at kanyang pamilya. Sapilitang pinalayas ang mga magsasakang mahigit dalawang dekada ng nagbungkal sa lupain ng Pecson. Inireklasipika ang nasabing lupain tungong timber land upang ilusot ang kanyang malawakang pagrarantso.

Kasangkapan ng estado, mga lokal na upisyal at rantsero ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) upang supilin ang paglaban at pagtatanggol ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang mga lupang sakahan at kabuhayan. Isinailalim ang prubinsya sa batas militar upang lumpuhin sa takot at isuko ng mga magsasaka ang kanilang mga nakamit na tagumpay mula sa ilang dekadang pakikipaglaban.

Nananawagan ang PKM – Masbate sa lahat ng mamamayang Masbatenyo laluna sa mga magsasaka na patuloy na palakasin ang mga nakatayong samahan at organisasyon. Huwag magpalinlang at matakot! Panghawakan ang mga aral sa ilang dekadang pakikibaka para sa pagtanggol sa kabuhayan, buhay at lupa. Higit sa lahat, pahigpitin lalo ang pagsuporta sa armadong paglaban sa prubinsya.##

Pangalagaan at protektahan ang kalikasan! Palayasin ang mapaminsalang Filminera at iba pang makadayuhang proyekto sa Masbate