Tangkang pagpatay ng teroristang AFP sa isang barangay upisyal mariing kinundena ng masang Masbatenyo

Ipinapaabot ng Pambansang Katipunan ng Magbubukid sa Masbate ang pakikiisa sa masang Masbatenyo sa pagkundena sa mga teroristang pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa tangkang pagpatay sa barangay Kapitan na si Rudolfo Ygot, 41-anyos noong Hunyo 18, 2023 alas-9 ng gabi sa sarili nitong pamamahay sa Barangay Barag, Mobo.

Isa si Ygot sa mga barangay upisyal na mariing tumatanggi sa ekspansyon ng Filminera-Masbate Gold Project. Batid ng barangay Kapitan na walang kaunlarang idudulot para sa kanyang nasasakupan ang pagmimina sa kanilang lugar. Sa halip, itataboy nito ang mga residente mula sa kanilang lupa at kabuhayan.

Kaliwat-kanan rin na binatikos ng masang Masbatenyo ang tangkang pagmasaker ng militar sa mga mangangasong magbubukid na ikinamatay ng isang estudyante na si Rey “Carling” Belan, 17-anyos at ikinasugat ni Panoy Pepito noong Hunyo 16, sa Sityo Manaybanay, Barangay Calabad, Dimasalang. Hinuli rin ng militar ang mga kasamahan nito na sina Wengweng Hagnaya, Damang Tumangan at Edlang Tumangan.

Nangyari ang pamamaril kung saan nagsasagawa ng kampanya para sa pekeng kaunlaran ang DILG kasama ang militar at pulis sa bayan ng Dimasalang. Pinalalabas ng kaaway na mga NPA ang mga biktima kung saan maraming netizen ang bumatikos sa pahayag ng militar.

Tanda ng labis na pagkamuhi at disgusto ang walang tigil na pagbatikos ng masang Masbatenyo sa mga teroristang militar sa sosyal midya. Pinasisinungalingan ng masa ang mga pahayag ng kaaway na tagasuporta o kasapi ng NPA ang biktima o may kagagawan sa krimen upang mailantad ang karumaldumal na pagpaslang at pagiging terorista ng militar.

Pinupuntirya ng militar ang mga lokal na upisyal at masang Masbatenyo na patuloy na tumatanggi sa ekspansyon ng Filminera – Masbate Gold Project. Balak ng kaaway na hawanin ang landas upang walang maging hadlang sa pagpasok ng mapaminsalang mina sa bayan ng Mobo, Milagros at Uson. Ganito rin ang ginagawa ng militar sa mga bayan ng Dimasalang, Palanas, Uson at Cawayan kung saan matatagpuan ang proyektong ekoturismong Empark, pagtatayo ng paliparan at malawakang pagrarantso.

Desperado rin ang militar na mapadali ang pagdurog sa armadong pakikibaka at paglaban ng masa sa Masbate sa pamamagitan ng “paglason ng dagat upang mamatay isda”. Ang pagpatay sa mga sibilyan ay paraan ng kaaway upang magpakalat ng takot sa masa. Pilitin ang masa na isuko ang kanilang pakikibaka para sa kanilang lupa at kabuhayan.

Subalit nagkakamali ang militar sa paghamon sa masang Masbatenyo!

Hindi papalampasin ng masang Masbatenyo ang ginagawang malawakang paglabag at pampulitikang pamamaslang ng militar sa prubinsya. Kasabay nito, nangangako ang organisasyon na patuloy na kumilos upang ilantad at mapanagot ang mga kriminal na militar.

Nananawagan ang PKM-Masbate sa kanilang mga pulang Hukbo na tulungan ang mga kaanak at pamilya ng biktima ng paglabag at ekatrahudisyal na pamamaslang sa pagkamiit ng hustisya. Malinaw para sa masa na walang anumang maaaning katarungan ang mga biktima sa ilalim ng rehimeng US-Marcos Jr-Duterte na pareho nagmula sa pamilya ng mga mamamatay-tao, magnanakaw at sinungaling.

Walang ibang maaasahan ang masa sa harap ng lumalaking banta ng mas malawakang pamamaslang sa pagtatapos at sa darating na mga taon ni Marcos Jr kundi ang patuloy na pagsuporta sa armadong paglaban at paglahok sa rebolusyon.#

Tangkang pagpatay ng teroristang AFP sa isang barangay upisyal mariing kinundena ng masang Masbatenyo