Archive of Ang Pulang Larangan

Ang Pulang Larangan | 1st Quarter 2024
March 31, 2024

Ang Ang Pulang Larangan ay ang rebolusyonaryong pahayagang masa sa Palawan.

Ang Pulang Larangan | 4th Quarter
December 31, 2023

Pulang Silangan | Rebolusyonaryong pahayagan ng mamamayan ng Silangang Gitnang Luzon

Pasiglahin ang rebolusyonaryong pakikibakang masa sa gitna ng sumisidhing krisis ng naghaharing sistema!
December 31, 2023 |

Mas malubhang krisis at ibayong kahirapan ng bayan ang hatid ng pahirap, papet at pasistang rehimeng US-Marcos II sa pagtatapos ng taong 2023. Walang awat ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, singil sa kuryente at tubig, gasolina, mga kagamitan sa pagsasaka habang nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa, manggagawang-bukid at sadsad sa lupa […]

Wakasan ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala, lutasin ang malawakang kahirapan at kagutuman! Itanghal at dakilain ang uring magsasaka!
December 31, 2023 |

Ngayong Oktubre, buwan ng mga Magsasaka, dinadakila ng National Democratic Front-Palawan ang malawak na hanay ng uring magsasaka kabilang ang mga manggagawang bukid at mga mangingisda sa probinsya at buong bansa. Dapat itanghal ang kanilang kabayanihan sa araw-araw nilang pagpapagod at pagpapakasakit, katuwang ang uring manggagawa, upang pakainin ang buong lipunan sa harap ng sukdulang […]

Matuto sa kasaysayan: Ang pagkawasak ng kagubatang hatid ng mga konsesyon sa pagtotroso
December 31, 2023 |

Nangunguna ang Palawan sa mga probinsya sa buong bansa na pinakatalamak ang pagtotroso. Sa loob lamang ng dalawang dekada mula 2002-2022, umaabot na sa 44,100 ektarya ng pangunahing kagubatan (primary forest) ang nawala, o 202,000 ektarya ng nakalbong lupain sa probinsya. Nakaaalarma ang lubhang laki at layo nito kumpara sa abereyds na 15,900 ektaryang nakakalbong […]

Hinggil sa usapang pangkapayapaan at ang lugar nito sa demokratikong rebolusyong bayan
December 31, 2023 |

  Marubdob na pagbati ng pakikipagkaisa at puspusang paglaban! Ikinalugod ng sambayanan ang pagbubukas ng National Democratic Front of the Philippines at gubyerno ng republika ng Pilipinas sa usapang pangkapayapaan nitong Nobyembre. Sa panig ng PKP at BHB, sa buong bansa at maging sa Palawan, isa itong magandang panimula para muling magtagpo ang magkabilang panig […]

Tensyon sa West Philippine Sea, lalong pinatitindi ng agresibong mga hakbang ng US-RP at China
December 31, 2023 |

Ngayong huling kwarto ng taon, ibayong pinatindi ang agresibo at mapang-upat na mga aktibidad militar ng imperyalistang US sa WPS. Sinasakyan nito ang lehitimong pagiit ng bansa sa karapatan nito para sa exclusives economic zone sa WPS at pinalalabas na alyado at kakampi sila. Gayunman, pawang mga panggagatong ito sa dati nang mainit na tensyon […]

Kasunduang 1-2-3, paghahanda ng US at Pilipinas sa ikinakasang gera sa Asia Pacific
December 31, 2023 |

Nilagdan nitong Nobyembre 17 kapwa ng mga kinatawan ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas at ng US ang 123 Agreement Negotiations for Civil Nuclear Energy Cooperation. Itinuring ang naganap na pirmahan na isang panandang-bato ng “mutwal na pakikipagkaisa” ng mga bansa. Saksi rito mismo ang papet na si Ferdinand Marcos Jr. habang ginaganap ang Asia-Pacific Economic […]

Raca at iba pang taksil sa rebolusyon, naghasik ng lason at kasinungalingan sa isang hearing sa senado
December 31, 2023 |

Tahasang naghasik ng lason at kasinungalingan si Justin Kate Raca at iba pang taksil ng rebolusyon sa inilunsad na hearing sa senado hinggil sa ‘student radicalization and recruitment to communist groups’ noong Nobyembre 30. Nagpahayag sila ng mga paninira sa rebolusyonaryong kilusan at red-tagging sa ligal na demokratikong kilusang masa. Tinalakay nila sa nasabing pagdinig […]

Walang rendang dayuhang pagmimina, hayagang inanyaya ng rehimeng US-Marcos II
December 31, 2023 |

Hayagang nag-anyaya si DFA Sec. Enrique Manalo ng dayuhang pamumuhunan sa mina sa bansa sa naganap na pulong ng UN General Assembly sa New York noong Setyembre 22. Aniya, nais ng rehimen na magpalawig ng kooperasyong pang-ekonomya sa US sa larangan ng pagmimina ng chromium at nickel at produksyon ng mga baterya. Nakabatay rin ito […]