Raca at iba pang taksil sa rebolusyon, naghasik ng lason at kasinungalingan sa isang hearing sa senado

Tahasang naghasik ng lason at kasinungalingan si Justin Kate Raca at iba pang taksil ng rebolusyon sa inilunsad na hearing sa senado hinggil sa ‘student radicalization and recruitment to communist groups’ noong Nobyembre 30. Nagpahayag sila ng mga paninira sa rebolusyonaryong kilusan at red-tagging sa ligal na demokratikong kilusang masa. Tinalakay nila sa nasabing pagdinig ang dahilan umano bakit maraming kabataan ang sumasapi sa rebolusyonaryong kilusan. Pinangunahan ang nasabing pagdinig ng sagad-saring anti-komunista at pasistang si Ronald “Bato” dela Rosa.

Si Raca ay sumuko sa Western Command-AFP (WESCOM) noong Disyembre 2021 at mula noon ay garapalan nang nagpagamit sa pasistang NTF-ELCAC. Kalaunan, sumapi siya sa Philippine Marines.

Ayon sa pahayag ni Leona Paragua, tagapagsalita ng NDFP-Palawan, “Nag-aambisyon si Raca at mga amo nito sa AFP, WESCOM at NTF-ELCAC na malilinlang at mapaniniwala nila ang taumbayan sa kanilang pagsisinungaling at paninira sa rebolusyonaryong kilusan. Sa halip, lalo nilang tinuturuan ang mga kabataang mag-alam at magsaliksik sa bawat inhustisyang nasasaksihan at nararanasan nila. Higit sa lahat, lalong ginagatungan ng kanilang desperasyon ang marubdob na pagnanasa ng mga kabataan at ng buong bayan na humulagpos sa gapos ng pang-aapi at pagsasamantala, at ganap na lumaya mula sa imperyalismo, pyudalismo, burukrata-kapitalismo at pasismo.”

Raca at iba pang taksil sa rebolusyon, naghasik ng lason at kasinungalingan sa isang hearing sa senado