Archive of Tribute

Pepito "Ka Dylan/Ka Vergel" Bautista: Bayani ng Uring Magsasaka, Magiting na Pulang Mandirigma!
July 05, 2024 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) |

Pinakamataas na pagdakila ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas at Josepino Corpuz Command BHB-GL kay Pepito “Ka Dylan/Ka Vergel” Bautista: Bayani ng Uring Magsasaka, Magiting na Pulang Mandirigma! Lipos nang pagmamahal sa kapwa niya maralitang magsasaka, mahigpit na tinanganan ni Ka Dylan ang kanyang armas at paninindigan hanggang huling hininga. Tinitingala ng mga kasama […]

Mga piling akda ni Archie "Ka Ron/Soral Malaya" Arceta
July 05, 2024 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) |
Tula Para kay Ka Molly
July 03, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

Kalakip ang isang tula sa parangal para kay Angelika “Ka Molly” Villalon, isang dating kabataang taong simbahan na piniling maglingkod sa masa sa pinakamataas na anyo ng pakikibaka bllang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan. Isa syang huwarang bayani ng masa na isinapraktka ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa bayan. Nagtapos ng Physical Therapy, […]

Archie “Ka Ron/Soral Malaya” Arceta: Rebolusyonaryong Makata, Kadre ng Partido’t Hukbo, Martir ng Gitnang Luson, Bayani ng Sambayanan!
June 29, 2024 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) |

Pinakamataas na Pulang pagpupugay ang ipinapaabot ng BHB-Josepino Corpuz Command kay kasamang Archie “Ka Ron” Arceta o kilala rin sa kanyang mga rebolusyonaryong akdang pampanitikan bilang Soral Malaya, kadre ng Partido’t pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, martir ng Gitnang Luson, at dakilang bayani ng sambayanang Pilipino! Kabilang si Ka Ron sa sampung magigiting at […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Reb at Ka Alex, mga martir ng sambayanan at bayani ng kabataan!
June 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Kabataang Makabayan-Laguna | Victoria Madlangbayan | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay at Pulang saludo ang iniaalalay ng Kabataang Makabayan-Laguna kina Jian Markus “Ka Reb” Tayco at Royce Jethro “Ka Alex” Magtira matapos mabuwal sa naganap na labanan noong ika-23 ng Hunyo, 2024 sa Bayan ng Tuy, Batangas. Ang kanilang kadakilaan ay malinaw na inspirasyon hindi lamang ng kabataan sa Timog Katagalugan, ganundin sa […]

Honor the fallen revolutionaries of Pantabangan
June 28, 2024

The New People’s Army (NPA)-Central Luzon (Josepino Corpuz Command) pays tribute to 10 Red fighters and commanders who fell in a defensive battle in Pantabangan, Nueva Ecija on June 26. According to the unit, the martyrs bravely faced the enemy and held their ground with full determination in the said battle until their last breath. […]

Mga martir ng Pantabangan, pinarangalan
June 28, 2024

Kinilala at pinarangalan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Luzon (Josepino Corpuz Command) ang 10 Pulang mandirigma at kumander nito na nabuwal sa isang depensibong labanan sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija noong Hunyo 26. Anang yunit, matapang na hinarap ng mga martir ang mga kaaway at buo ang paninindigang tinanganan ang armas sa naturang labanan […]

Pinakamataas na pagpupugay sa sampung dakilang martir ng Pantabangan! Tunay na hukbo ng mahihirap, bayani ng sambayanan!
June 27, 2024 | New People's Army | Central Luzon Regional Operational Command (Josepino Corpuz Command) |

Pinakamataas na Pulang pagpupugay ang iginagawad ng New People’s Army-Josepino Corpuz Command sa sampung dakilang martir ng Pantabang, mga tunay na hukbo ng mahihirap, bayani ng sambayanang inaapi! Labis ang aming pagdadalamhati sa pagkabuwal ng mga mahuhusay at magigiting na kadre ng Partido at Hukbong Bayan. Ipinapaabot namin ang mahigpit na yakap at pakikiramay sa […]

NPA-Masbate pays tribute to young martyr
June 17, 2024

The New People’s Army (NPA)-Masbate (Jose Rapsing Command) honored its warrior JR Compuesto (Ka Rio) who was killed in a defensive battle in Barangay Tubog, Pio V. Corpuz, Masbate on June 11. Five soldiers of the attacking unit of the 2nd IB were killed in the counterattack. “Ka Rio was born in the village where […]

Kabataang martir ng BHB-Masbate, pinarangalan
June 17, 2024

Pinarangalan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate (Jose Rapsing Command) ang mandirigma nitong si JR Compuesto (Ka Rio) na nabuwal sa isang depensibang labanan sa Barangay Tubog, Pio V. Corpuz, Masbate noong Hunyo 11. Limang sundalo ng umaatakeng yunit ng 2nd IB ang napaslang sa kontra-atake ng BHB-Masbate. “Ipinanganak si Ka Rio sa baryong kanyang kinabuwalan. […]