1 Pilason sa 62nd IB sa Guihulngan

Panginbulahan sa mga Pulang kumander kag hangaway sang banwa sa padayon nga paglunsar sang opensiba batok sa berdugong 62nd IB sa Central Negros.

Ginadayaw man sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang madinalag-on nga operasyon haras sa Brgy Sandayao Army Patrol Base, Guihulngan City alas 6:30 sang gab-i, Nobyembre 23, 2022. Isa (1) naman ang pilason sa nasambit nga tropa militar suno pa sa mga residente.

Ipadayon ang paghatag hustisya sa nga biktima sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Hublasan ang nagaperwisyo sa pumuluyo nga NTF-Elcac kag silotan ang pasista kag mersenaryong militar sa kaumahan!

Padayon nga magbato kag isulong ang inaway banwa tubtob sa kadalag-an!

1 Pilason sa 62nd IB sa Guihulngan