Alisin ang buong imbakan ng armas, at lahat ng tropang ng US sa Pilipinas

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inihayag kahapon ng tagapagsalita ng Philippine Army na pagsapit ng Setyembre ay aalisin sa bansa ang mid-range Typhon system ng US. Ang sistemang ito ay may kakayahang magpalipad ng mga Tomahawk at SM-6 missile. Kasalukuyang naka-istasyon ito sa isang hindi tukoy na lokasyon sa hilagang Luzon. Nagpahayag ng pagkabahala ang China at Russia sa pagpakat ng missile system na ito sa Pilipinas.

Upang maisakatuparan ang kanilang hangarin para sa mapayapa at mapagkasundong pakikipamuhay sa pagitan ng Pilipinas at mga karatig bansa nito, dapat igiit ng sambayanang Pilipino at ng kanilang makabayan at demokratikong mga pwersa sa imperyalistang US na alisin hindi lamang ang Typhon missile system nito, kundi ang buong imbakan ng mga armas sa loob ng mga base militar at mga pasilidad nito sa Pilipinas (pati na rin ang mga nakaimbak sa mga sibilyang pasilidad), at alisin ang lahat ng tropa at tagapayong militar nito sa bansa.

Dapat igiit ng sambayanang Pilipino ang pambansang soberanya at ipatigil sa US ang paggamit ng bansa bilang tau-tauhan sa heyopulitikal na larong chess nito, partikular ang Indo-Pacific Strategy na naglalayong pigilan ang paglago ng ekonomya at militar ng karibal nitong imperyalistang China. Sa ilalim ng estratehikong planong ito, nagpakat ang US ng malaking bilang ng pwersang militar—kabilang ang dalawang carrier strike group, na may pinagsamang pwersang hindi bababa sa 15,000—na patuloy na nagsasagawa ng mga operasyong pandagat sa loob at paligid ng South China Sea, Taiwan Strait at sa Sea of Japan.

Dapat din nilang itulak ang kagyat na pagbabasura sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at ang paglalansag sa lahat ng base militar at pasilidad na itinayo sa ilalim nito, gayundin ang pagbabasura sa Mutual Defense Treay na nagtatali ng militar at patakarang panlabas ng Pilipinas sa interes ng US.

Kamakailan lamang, nag-deploy ang US ng ilang MQ-9 Reaper drone sa Pilipinas. Ang mga drone na ito, na kasalukuyang nakaparada sa Basa Air Base, ay ginagamit para sa aerial surveillance gayundin para sa mga armadong atake, na may kakayahang magdala ng mga Hellfire missile. Ito ay malawakang ginamit sa Afghanistan at Pakistan at responsable sa pagpatay sa hindi bababa sa 4,000 sibilyan.

Dapat din nilang ipatigil ang pagbili nang pagbili ng kagamitang militar ng AFP sa ngalan ng “modernisasyon,” na sa katotohanan, ay pagdadahilan lamang para sa pagtatambak ng lumang henerasyon at segunda-manong mga armas mula sa US, na naglalayong lalong gawing palaasa ang armadong pwersa ng Pilipinas sa militar ng US. Karamihan sa mga armas na ito, kabilang ang mga jet fighter at bombang Mk-82 ay ginagamit sa aerial bombing ng kampanyang kontra-insurhensya sa Pilipinas.

Alisin ang buong imbakan ng armas, at lahat ng tropang ng US sa Pilipinas