Batokan ang pagpanghalit sang 94th IB sa komunidad sang IP’s

Duha ka kolum sang tropa sang 94th IB nga ginbulubanta masobra 50 ka bilog ang nagapatigayon sang operasyon militar sa Sityo Tigbao kag Sityo Cantupa-Buyuron, tanan sakop sang Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental kagahapon sang aga, Hunyo 7 kag tubtob subong. Naga-estar ini sa eskwelahan kag tribal hall sang Tribu Ituman-Maghat-Bukidnon nga athag nga paglapas sang CARHRIHL kag laye sa gyera. Ang ila pagtenir sa komunidad nagatuga sang kahadlok sa mga Tumandok kag pumuluyong mangunguma sa lugar.

Mangin mabinantayon sa posible nga pagpanghalit kag pagpamintas sang 94th IB nga bantog nga manugpatay sang mangunguma kag manuglapas sa tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo.

Pumuluyo, mag-isa, indi mahadlok! Batokan ang militarisasyon sa mga kaumhan!
Palayason ang 94th IB nga dugang maghatag perwisyo sa mga Tumandok kag mangunguma!

Batokan ang pagpanghalit sang 94th IB sa komunidad sang IP’s