Batukan ang pagsaka sa presyo sa lana sa mga hakog nga kumpanya

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Ang hakog nga langyaw ug lokal nga higanteng monopolyo kapitalistang mga kumpanya sa lana naghakop og dakung ganansya pinaagi sa pagpataas sa presyo sa krudo ug mga produktong petrolyo sa kaalautan sa lapad nga masa sa mga mamumuo ug uban pang naghagong katawhan.

Ginagamit nila ang bisan unsa ug tanang pasangil–ang pag-alsa sa Kazakhstan pipila ka semana ang milabay, ug karon ang mga tensyon nga miulbo tali sa US ug Russia sa Ukraine–aron artipisyal nga ipataas ang presyo sa lana pinaagi sa mga ispekulasyon sa merkado o pinaagi sa pagmaniobra sa mga suplay ug produksyon sa lana. Ang mga kumpanya sa lana nagkunsabohay sa pagtakda sa mga presyo aron makakuha sila og superganansya. Ang mga monopolyo kapitalista gitukmod sa ilang walay katagbawang kahakog.

Pito ka pilo nga misaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sa Pilipinas sa milabayng duha ka bulan kung asa ang presyo sa diesel misaka og ₱9.15 matag litro, gasolina og ₱6.75 matag litro ug kerosene og ₱8.45 matag litro. Ang mga tag-iya ug ehekutibo sa labing dagkung kumpanya sa lana lakip silang Ramon Ang, Cesar Romero, Dennis Uy miani og dakung kita ug mihakop og dakung kantidad sa bahandi.

Sa pikas bahin, ang walay hunong nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nagpataas sa gasto sa produksyon, transportasyon ug presyo sa pagkaon ug uban pang panginahanglan, ug nagpaubos sa sukdanan sa panginabuhi sa katawhan. Nakadugang sa palas-anon sa katawhan ang excise taxes nga gipahamtang sa rehimeng Duterte sa mga produktong petrolyo.

Pinaagi sa walay hunong nga pagpataas sa presyo sa petrolyo, ang hakog nga mga kapitalista naghatag sa naghagong masa sa tanang rason nga magprotesta aron idemanda ang pag-rollback sa presyo sa lana. Labaw nga gipukaw ang kasuko sa katawhan sa hingpit nga kawalay-pagtagad sa rehimeng Duterte sa kahimtang sa minilyong drayber sa dyip ug traysikol, mga gagmay og kinitaan, mamumuo nga ubos ang suhulan, mga walay trabaho, mag-uuma ug uban pang naghagong katawhan.

Kinahanglang ihingusog sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino ang ilang sosyal ug ekonomikanhong katungod, ilabina taliwala sa kaylap nga kawalay trabaho, pagsaka sa presyo, pagsaka sa utang sa publiko, burukratikong korapsyon, bug-at nga buhis ug paghan-ok sa mga langyawng sobrang produkto.

Ang tumang kawalay-pagtagad sa mga kapitalista sa petrolyo ug sa rehimeng Duterte mipamatuod ngadto sa katawhan sa panginahanglang modagsang sa kadalanan. Kaniadto, epektibong nakigbisog ang katawhang Pilipino sa pagsaka sa presyo sa lana pinaagi sa militanteng pagsukol sa porma sa mga welga sa jeepney, rali sa mga estudyante, protesta sa komunidad ug demonstrasyon sa kadalanan.

Kinahanglan na silang mosukol ug pildihon ang mga taktika sa reaksyunaryong estado aron pahilumon ug paralisahon sila gamit ang terorismo, pagpanghadlok ug panglingla. Kinahanglang tibuok-kusog nga ilunsad sa masa ang mga welga, demonstrasyon ug uban pang porma sa mga aksyong masa, aron epektibong iasdang ang ilang tingog ug tapuson ang ilang mga pag-antus.

Batukan ang pagsaka sa presyo sa lana sa mga hakog nga kumpanya