BHB-Camarines Norte Nagkamit ng Makabuluhang Tagumpay sa Digmang Bayan

Umani ng makabuluhang tagumpay ang BHB-Camarines Norte, taliwas ito sa pahayag ni Duterte sa kanyang katatapos na State of the Nation Address (SONA) na humina na ang rebolusyonaryong kilusan partikular ang Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Sa huling dalawang taon ng pasistang paghahari ni Duterte nagkamit ang BHB-Camarines Norte ng mga tagumpay sa pulitika at militar. Nakapaglunsad ito mga taktikal na opensiba at mga aktibong depensa kung saan nakakumpiska ng 16 na armas na kinabibilangan ng 8 HPR, 1 machine gun at 7 SFA. Napatay din ang 29 at nasugatan ang 14 sa hanay ng AFP-PNP.

Binigo ng BHB sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sampu ng mamamayan ng Camarines Norte ang Oplan Kapanatagan at PTF-ELCAC (Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict) ng rehimeng Duterte. Ang kambal na taktikang focus military operation (FMO) at Retooled Community Support Program (RCSP) operation ng AFP-PNP-CAFGU ay nauwi sa higit pang pagkamuhi ng mamamayan sa mga berdugong militar at pulis.

Walang katuturan ang mga palamuting programa at proyekto na hatid ng RCSP sa mga tinukoy nilang baryo na malakas umano ang impluwensya ng kilusan. Sinalaula ng Whole of the Nation Approach (WONA) bilang kontra-insurhensyang estratehiya ang awtoridad ng mga sibilyang ahensya at mga lokal na gubyerno na ipinailalim sa kapangyarihan ng AFP. Ang Enhance Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) ay naging gatasan ng AFP-PNP sa mahigit umanong 60 NPA surrenderee sa Camarines Norte, gayong ang sinasabi nila ay lima na lamang ang NPA sa probinsya na rayumahin pa. Subalit, paulit -ulit itong napasusubalian sa taktikal na opensiba ng BHB tulad ng matagumpay na reyd sa kampo ng Police Provincial Mobile Force Company (PPMFC) na nakakumpiska ng 13 baril, napatay ang limang pulis at nasugatan ang dalawa pa.

Ilang ulit ding binigo ng BHB ang malakihang operasyon ng AFP sa ilalim ng 902nd Bde PA nang maglunsad ito ng mga aktibong depensa at kontra-atake na nagdulot ng kaswalti sa pwersa ng militar. Patunay sa kabiguan ng mga operasyong militar ang pag-atras ng umaatakeng tropa nila nang mapagpasyang harapin ito ng BHB na nagresulta sa pagkaiwan ng 12 backpacks ng militar at pagkakumpiska ng 3 baril at marami pang iba’t ibang gamit militar.

Kabalintunaan ang SONA ni Duterte na wala na raw batayan ang pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon gayong wala naman siyang ipinatupad na tunay na reporma sa lupa, bagkus inaagawan pa nga ng lupa at kabuhayan ang mga magsasaka, hinuhuthot ng mga dayuhan at malalaking kumpanya ang mga yamang mineral na para sa mamamayang Pilipino tulad ng ginagawang paghahakot ng mineral ore ng mga negosyanteng Tsino mula sa Camarines Norte. Binabakuran din ng mga militar at pulis ang mga minahan sa probinsya na may mayamang reserbang ginto para sa interes ng lokal na naghaharing-uri at mga dayuhan.

Walang isinulong na pambansang industriyalisasyon para makatayo ang ekonomya ng bansa sa halip iniratsada ni Duterte ang mga neoliberal na mga batas, tulad ng Rice Tarrification Act na lalung nagpahirap sa mga magsasaka. Nawalan ng hanapbuhay ang karamihan dulot ng restriksyon habang may pandemya. Nagdaranas ng sobrang kahirapan ang mamamayan sa Camarines Norte, katulad ng marami pang mamamayang Pilipino.

Nagngangalit din ang mamamayan na sa likod ng pagpapabaya ni Duterte sa kanila sa gitna ng pandemya ay binubusog naman niya ang militar at pulis. Plano pa ni Duterte na katulad niya ay iligtas ang mga ito sa pananagutan sa lansakang mga EJK at arbitraryong pagpatay sa gitna ng gyera kontra-druga. Mahaba ang listahan ng mga pinaslang ng mga ahente ng AFP-PNP sa Camarines Norte, tampok dito ang mga biktima ng SACLEO (Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation) sa unang hati ng taon na ikinasawi ng hindi bababa sa walong inosenteng sibilyan.

Sadyang makapal ang mukha ni Duterte nang banggitin niya sa kanyang SONA na malaki ang nahuhuthot ng rebolusyonaryong kilusan sa pangungulekta ng rebolusyonaryong buwis, gayong laman din ng kanya mismong SONA na talamak ang korapsyon sa kanyang gubyerno na wala sa kanyang hinagap kung paano matutuldukan. Katawa-tawa din ang panukala ni Duterte na ipatupad ang Batas Militar para palitan ang lahat ng nasa gubyerno, na ang ibig man lang sabihin ay sadyang bulok ang kanyang gubyerno. Pinatutunayan nito na wasto ang pagsusulong ng armadong rebolusyon upang ibagsak ang kasalukuyang bulok na estado at itayo ang isang demokratikong gubyernong bayan na tunay na magsisilbi sa mamamayan.

Sa katunayan umiiral na sa kasalukuyan ang demokratikong gubyernong bayan saanman ito matagumpay na naitatayo. May kapangyarihan itong magpataw ng buwis sa sinumang entidad na nagnanais magnegosyo at magtayo ng proyekto sa loob ng sonang gerilya. Ang mga nalilikom na rebolusyonaryong buwis ay makatarungan at masinop na ginagamit ng rebolusyonaryong gubyerno para sa kagalingan ng mamamayan. Ginagamit din ito para maisulong ang mga gawain sa rebolusyon at armasan ang mamamayang handang lumahok sa armadong pakikibaka. Malayong-malayo ang kabuluhan nito sa Comphrensive Tax Reform Program (CTRP) ni Duterte na layong pahirapan ang karaniwang mamamayan habang binibigyan naman ng kaluwagan ang mga dayuhan at malalaking burgesya kumprador.

Sa katuustuusan, walang pakinabang ang mamamayan sa SONA ni Duterte. Mananatili ang kabuluhan ng rebolusyong Pilipino sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at pangunahing sandata nitong Bagong Hukbong Bayan hanggang maibagsak si Duterte at ang buong naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Ang BHB ay mananatiling matatag at nakahandang maglingkod sa mamamayan bilang kanilang tunay na hukbo. Ang kaligtasan at kinabukasan ng mamamayan ay nasa kanilang mga kamay sa pamamagitan ng ibayong pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon at pagtatayo ng sosyalistang lipunan sa hinaharap.

Wakasan ang paghahari ng pasistang si Duterte!

Panagutin ang mga berdugong AFP-PNP!

Isulong ang rebolusyon, Itayo ang demokratikong gubyernong bayan!

Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

BHB-Camarines Norte Nagkamit ng Makabuluhang Tagumpay sa Digmang Bayan