Dagdag operasyong pulis sa Masbate, dagdag pahirap sa magsasakang Masbatenyo

Read in: English

Ang panawagan ng mga magsasaka ay ang masugpo ang kahirapan at hindi dagdag presensya ng pulis. Ang panawagan ng mga magsasaka ay mapalayas ang mga gahamang panginoong may lupa at iba pang mga dayuhang mamumuhunang dumarambong sa likas na yaman ng Masbate. Ang panawagan nila ay matapos na ang walang tigil na karahasan at terorismo na ihinahasik ng mga mersenaryong hukbo ng estado. Ang interes ng mga kapitalista, burukrata at imperyalista ay katumbas ng tiyak na kamatayan para sa mga Masbatenyo – kamatayan mula sa kagutuman at kamatayan mula sa dulo ng mga armas ng mga berdugong nagtatanggol sa mapagsamantalang paghaharing ito.

Walang ibang idudulot ang dagdag presensya ng pulis sa Masbate kundi higit pang pagpapahirap sa masang Masbatenyo. Walang intensyon ang naturang atas na paunlarin ang kabuhayan ng masa o ‘di kaya’y wakasan ang malawakang kagutuman sa hanay ng mamamayan. Tumatalima lamang ang atas na ito sa pasistang hangarin ng rehimeng US-Duterte na sugpuin ang CPP-NPA-NDF, kasama na ang kilusang magsasaka sa Masbate, upang tuluyan nang mawala ang hadlang sa pagpapalakad at pagpapatupad ng neoliberal na mga programa at proyekto nito na sumasagasa at sumisira sa kabuhayan ng maralitang masa. Tanging malalaking panginoong maylupa at negosyanteng naglalaway sa likas na yaman ng naturang prubinsya ang makikinabang sa naturang kautusan ni PNP Chief Guillermo Eleazar. Nagpapalakpakan ang kanilang mga tenga dahil madaragdagan na naman ang kanilang mga armadong tauhang susunod sa kanilang mga kapritsosong utos at magtatanggol sa tuluy-tuloy nilang pangangamkam at pandarambong.

Mula noon, lugmok sa matinding kahirapan ang Masbate sa kabila ng likas na yaman ng naturang lugar. Walang natikmang kaunlaran ang masang Masbatenyo sa kabila ng pagdagsa ng negosyo at neoliberal na proyekto sa prubinsya. Sa halip, lalo silang nahirati sa kumunoy ng kahirapan at kagutuman. Nananatili ang isla bilang isa sa pinakamahihirap na prubinsya sa bansa at mayroong pinakamataas na poverty incidence sa buong rehiyon. Humigit-kumulang 250,918 ektarya ng lupain sa isla ang monopolisado ng hindi bababa sa 200 rantsero at panginoong maylupa. Samantala, nasa 100,155 ektaryang sumasaklaw sa mga bayan ng Mandaon, Milagros, Mobo, Balud, Baleno, Dimasalang , Cawayan, Palanas at Uson ang pinagnanasaan ng 20 kumpanya sa pagmimina. Noong 2017, naitatag ang Empark Land and Development, Inc. na pagmamay-ari ng kapitalistang Tsinong si Huang Rulun, kilalang malapit na kaibigan ni Duterte. Sa ilalim ng proyektong ito, itinatayo ang P190.19B Masbate International Tourism Enterprise and Special Economic Zone na sasaklaw sa 1,854 ektarya ng mga lupa mula sa mga bayan ng Dimasalang, Palanas at Uson. Balak ditong magtayo ng iba’t-ibang establisyimento tulad ng mga casino, mall, hotel, resort at golf course.

Marami sa mga negosyo, rantso at proyektong neoliberal sa prubinsya ang kontrolado rin ng mga makapangyarihang pamilyang burukratang naghahari rito. Ang dagdag presensya ng pulis ay dagdag garantiya para sa mga dinastiya ng pulitiko na makapapanalo sila sa susunod na eleksyon at makakapanatili sa kapangyarihan – sa pamamagitan man ng patagong pandaraya o lantarang karahasan. Noong nakaraang eleksyon 2019, pinakamaraming election hotspots at pinasidhing presensya ng pulis at militar din ang ilinatag sa Masbate na nagdulot ng kabi-kabilang pamamaslang at iba pang pang-aabuso sa karapatang tao.

Mulat ang hanay ng mga magsasaka at ang lahat ng mamamayan na ang ninanais na pagpapaigting ng operasyong pulis sa Masbate ni Eleazar ay hindi sasagot sa mga kahingian ng mga maralitang magbubukid. Isa lamang itong dagok na daragdag sa lubusang pagkabaon ng mga Masbatenyo sa imbing hirap at hindi masukat na pasakit na kakambal ng paglabag ng kanilang mga karapatan. Ang pang-aapi at pagsasamantala sa Masbate ang nagtulak sa hanay ng mga magsasakang bumaling sa landas ng rebolusyon – sa landas na sila mismo ang humawan at sa kanila magsisilbi, upang makamit ang tunay na hustisya at tunay na solusyon sa kanilang mga kahingian. Walang ibang masusulingan ang mga magsasaka kundi ang humawak ng armas at lumahok sa makatwirang digma ng mamamayan.

Dagdag operasyong pulis sa Masbate, dagdag pahirap sa magsasakang Masbatenyo