Pahayag ng Katipunan ng Mga Gurong Makabayan sa ika-51 na Anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines Demokratikong rebolusyong bayan ang solusyon sa kahirapan hindi inter-imperyalistang giyera

,

Ang lahat ng kasapi ng KAGUMA ay nagdiriwang at nagpupugay sa ika-51 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas (National Democratic Front of the Philippines). Isang malaking karangalan para sa KAGUMA na mapabilang sa mga organisayon na kasapi sa NDFP.

Sa loob ng 51 na taon, napatunayan ng NDFP at mga alyadong rebolusyunaryong organisasyon at pwersa nito na malaki ang ambag ng nagkakaisang prente, lokal man o internasyunal, sa pagpapalawak ng pambansang demokratikong kilusan.

Sa kasalukuyan, malaking hamon ang hinaharap ng NDFP, at KAGUMA bilang kasapi nito, sa napipintong digmaan ng imperyalistang US at mga kakamping bansa laban sa Tsina. Ang mga kasalukuyang pambubuyo ng imperyalistang US na kinakasangkapan ang papet na rehimeng Marcos upang mang-upat sa Tsina ay nagbabadya ng isang marahas na digmaan na maaaring sumiklab sa pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at Tsina at tiyak na madadamay ang mga sibilyang Pilipino. Ang mga base ng imperyalistang US sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation at Visiting Forces Agreement ay mga malalaking target na nagsisilbing bato-balani para sa pag-atake ng Tsina. Ang kasalukuyang Balikatan military exercises na kinabibilangan ng 16,000 na Pilipino at Amerikanong sundalo sampu ng pagdadala ng Standard SM-6 at Tomahawk missiles sa Laoag International Airport sa Ilocos Norte ay hudyat ng pagsisimula ng proxy war ng US.

Bilang kasapi ng NDFP, naniniwala ang KAGUMA na hindi dapat nagpapagamit sa proxy war ng US laban sa Tsina ang Pilipinas. Ang giyera ng mga dambuhalang imperyalista upang paghatian ang mga natititra pang mga teritoryo sa Asya ay magpapalala lamang sa krisis pang-ekonomiya ng ating bansa, habang ang mga may-ari ng pagawaan ng mga gamit pangdigma sa US ay magkakamal ng malalaking ganansya at tubo.

Sa harap ng lumalalang epekto ng El Niño at kagutuman sa maraming probinsya sa Pilipinas, ang patuloy na pagsadsad ng kalagayan ng mga magsasaka, ang walang humpay na pagtaas ng mga bilihin, ang inaatupag ng papet na rehimen ni Marcos ay amendyahan ang Saligang Batas at magpatira pa sa imperyalistang US para kampihan ito laban sa banta ng Tsina.

Kaya hinihikayat ng KAGUMA ang lahat ng mga guro at manggagawa sa edukasyon na tutulan ang giyerang inilalako ng US sa Pilipinas. Hindi maisasalba ng imperyalistang giyera ang mga Pilipino sa kahirapan. Bagkus ang tunay na kasagutan sa talamak na krisis ng ating lipunan ay ang demokratikong rebolusyong bayan na ginagabayan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Hindi lamang ang talamak na kahirapan ng ating mamamayan ang wawakasan ng DRB ngunit lalong higit ay wawasakin din nito ang imperyalismo ng US na tunay na nagpapahirap sa ating mamamayan.

MABUHAY ANG PAMBANSANG DEMOKRATIKONG NAGKAKAISANG PRENTE NG PILIPINAS!

MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS!

SUMAPI AT ISULONG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN!

IBAGSAK ANG IMPERYALISMONG US!

Demokratikong rebolusyong bayan ang solusyon sa kahirapan hindi inter-imperyalistang giyera