Hinggil sa "paglilinis" ng DILG sa PNP

Ang artikulong ito ay may salin sa English

1. Ang atas ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa lahat ng heneral at koronel ng Philippine National Police (PNP) na magsumite ng kanilang “courtesy resignation” ay bahagi pasistang pakana ni Marcos na ilagay ang pulisya at lahat nitong mga kurap at maruruming operasyon sa higit na kontrol sa pamamagitan ng pagtatanggal sa mga tapat pa rin kay Duterte at iba pang dinastiya ng naghaharing uri, sa tabing ng “paglilinis” sa mga tauhan ng PNP na sangkot sa mga sindikato ng droga.

2. Inamin rin, kung tutuusin, ng DILG na ang iligal na bentahan ng droga sa Pilipinas ay nasa pangangalaga, kundi man pinatatakbo mismo, ng mga heneral at koronel ng pulisya. Hindi maitatago ang katotohanang ito. Ang “gera kontra droga” na pumatay sa puu-puong libong inakusahang pipitsuging maglalako at gumagamit nito mula 2016, sa totoo’y, gera ng mga sindikato sa drogang kinasasangkutan ng mga sindikatong kriminal, upisyal ng pulisya at malalaking burukrata kasama ang presidente mismo (sa kapinsalaan ng tinatayang 30,000 na ekstrahudisyal na pinatay).

3. Malaking kalokohan ang “gera kontra droga” sa panahon ng termino ni Duterte na ang layon ay iluklok ang sarili niya bilang pinakamalaking panginoon sa droga. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng brutal na paggamit sa pulis at pagtatalaga ng mga upisyal na tapat sa kanya upang tiyakin ang pagbabayad ng payola, at tirahin ang operasyon ng mga sindikatong tumatangging magbayad.

4. Nililinlang ni Secretary Abalos ang publiko na sa atas sa mga heneral at koronel na magsumite ng kanilang kusang-loob na pagbibitiw, “malilinis” ang PNP at “malulutas” ang problema sa droga. Inaabuso niya at ni Marcos ang kanilang awtoridad ng paggamit ng kapangyarihang magtanggal o magpanatili ng mga upisyal ng pulis sa pamamagitan ng komiteng walang nakaaalam kung sino ang bubuo na sila rin ang pipili. Gayunpaman, dahil dito, palalalimin lamang nila ang pagkakahati sa PNP. Asahan nang ang mga upisyal ng pulisyang manganganib ang karera ay titindig at magsasalita para ilantad ang kalokohang ito.

5. Malinaw na ipinakikita ng hakbang ni Abalos na wasak ang sistema ng katarungan sa bansa. Ipinakikita ng gubyernong Marcos, kabilang ang DILG at Department of Justice, na hahadlangan nito ang sigaw ng hustisya ng libu-libong biktima ng nagpapatuloy pang anti-mamamayan at anti-maralitang “gera kontra droga”. Pinalalakas nito ang kasong isinampa ng mga biktima ng “gera kontra droga” sa International Criminal Court.

6. Nananawagan kami sa sambayanang Pilipino na iwaksi ang panlolokong “paglilinis” na ito sa PNP. Dapat mas maging masigasig sila sa paglalantad sa PNP bilang isang kriminal at pasistang makinarya na umaapi sa sambayanang Pilipino.

Hinggil sa "paglilinis" ng DILG sa PNP