Itigil ang pasistang paninibasib sa Mindoro!

Dapat na mariing kundenahin at panagutin ang 203rd Brigade ng AFP at ang ilehitimong rehimeng Marcos II sa walang habas na pang-aatake sa isla ng Mindoro. Inulat ng NPA Mindoro ang isang insidente ng panganganyon sa Oriental Mindoro at magkasunod na araw ng pang-iistraping sa Occidental Mindoro. Pinagdusa nito ang libong mamamayan na binabayo ng pagsirit ng presyo ng mga bilihin at pananalanta ng bagyong Paeng.

Ang walang patumanggang pamamaril at pambobomba na tumatarget sa mga sibilyang komunidad ay tahasang lumalabag sa international humanitarian law. Naganap ang pinakahuling teroristang pang-aatake sa mga barangay ng Pitogo, Limlim at Aguas, Rizal, Occidental Mindoro. Noong Nobyembre 6, ala-una ng madaling araw, nang-istraping at nagpasabog ng M203 ang 68th IBPA, 203rd Brigade sa mga kabundukan na sinasabi nitong pinamumugaran ng NPA. Sa sumunod na araw, walang habas itong nagpaputok ng 50 caliber machine gun sa katabing barangay ng Manoot, Rizal.

Tinatayang 100 pamilya ang direktang apektado ng indiscriminate firing sa Rizal. Napilitan silang lumikas at iwanan ang mga sakahan para sa kanilang kaligtasan. Malaking dagok ito sa mga magsasaka lalo’t matindi ang pinsala ng nagdaang bagyong Paeng sa kanilang palay na noo’y malapit nang anihin.

Bago ito, tatlong beses na kinanyon ang kabundukan sa pagitan ng Brgy. Sta. Teresita at Waygan sa Mansalay, Oriental Mindoro noong Oktubre 18. Nagdahilan pa ang 203rd Brigade na ang pagpapasabog ay bahagi ng kanilang weapons test. Binulabog ng pambobomba ang mga pamayanan sa hangganan ng dalawang barangay na kalakhan ay Mangyan-Hanunuo. Aabot sa 6,000 ang bilang ng mga residente sa dalawang barangay.

Nakagagalit ang walang patumanggang panghahalihaw sa mamamayan na ibinunsod ng kahibangan ni Marcos II at ng pasistang militar na wasakin ang rebolusyonaryong kilusan sa isla. Mismong sa bibig ng palalong tagapagsalita ng 203rd Brigade na si Corporal Lerma “Liway” Bulaklak nagmula na mag-ooperasyon ang militar sa Rizal upang supilin ang nagtitipon umanong pwersa ng NPA sa lugar. Bibilang na sa 300 tropang militar ang nag-ooperasyon sa pamayanan ng mga magsasaka. Ang pang-aatake sa mga sibilyang komunidad ay maruming taktika ng kontra-rebolusyonaryong gera na nagpapakitang sagad sa buto ang pagka-buhong ng ilehitimong rehimeng Marcos II at AFP.

Lantad ang pagiging anti-mamamayan ng AFP at rehimeng Marcos II sa panganganyon at istraping sa gitna ng matinding kahirapan ng mga Mindoreño. Sa Mansalay, hindi na makayanan ng masang magsasaka ang napakamahal na presyo ng mga bilihin habang patuloy na binabarat ang presyo ng kanilang mga produktong kopra, saging, kaong at walis. Sa Rizal, namumroblema ang mga magsasaka ng palay dahil sinalanta ng Bagyong Paeng ang kanilang tanim at malamang na wala na silang aanihin. Iniinda rin nila ang pagkalugi sa pagtatanim ng sibuyas matapos bumagsak ang farmgate price nito bunsod ng labis na importasyon ng produktong agrikultural.

Sa kabilang banda, winawaldas ng mga pasista ang pondo ng bayan. Umubos ng P360,000 ang 203rd Brigade sa tatlong bala ng howitzer na pinasabog noong Oktubre sa Mansalay. Tiyak ding milyun-milyong piso ang badyet sa operasyon, labas pa ang gastusin sa mga gamit militar, na pinagpapasasaan ng mga heneral at opisyal ng 203rd Brigade.

Nananawagan ang NDFP-ST sa buong bayan na magkaisa at kundenahin ang pang-aatake sa mga komunidad. Ilantad ang mga krimen ng militar laban sa mga sibilyan at pukawin ang malawak na mamamayan na kumilos laban dito. Mag-ingay at dalhin ang panawagang “Palayasin ang militar sa kanayunan!” sa mga lansangan, korte, Kongreso, hanggang sa internasyunal na komunidad. Dapat ikampanyang tanggalin mula sa pambansang badyet ang pondo ng NTF-ELCAC at ang pondong pambili ng mga bomba, munisyon at iba pang kagamitang militar at sa halip ay ilaan ito sa ayuda at pagkain para sa naghihirap na mamamayan.

Kailangang puspusang makibaka upang gapiin ang pasistang paninibasib sa bayan. Sa paglaban sa terorismo ng estado, yayakapin ng mamamayan ang pambansa demokratikong rebolusyon bilang tanging landas para makamit ang isang tunay na makatarungan at malayang lipunan.###

Itigil ang pasistang paninibasib sa Mindoro!