Kamurayawan ngan seguridad, inop la ha mga 'surenderi' han gubyerno—NDF-EV

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Ginsering yana han National Democratic Front-Eastern Visayas nga waray garantiya han kamurayawan ngan seguridad an mga indibidwal nga “nagsurender” ha gubyerno, tungod kay permi la hira haharason han militar ngan pasista nga rehimen agud umapi ha paghimo hin mas grabe nga mga krimen kontra ha katawhan.

Komo baton ha mga pahayag han mga sibil-militar nga upisyal han 8th Infantry Division-Philippine Army, ginsering han NDF-EV, “Klaro nga buwa an mga garantiya han militar han murayaw ngan talwas nga kinabuhi kahuman sumurender. Mayda kami nahilista nga damo nga kaso hin mga ‘surenderi’ o iton nga mga ‘nagpa-clear nga ginpatay la gihapon.”

Ginsering han NDF-EV an mga kaso nira Juddy Ragawdaw, nga ginpatay hadin Hunyo han 63rd Infantry Battalion kahuman niya sumurender hadton 2020; Noel Galvez, nga ginpatay hadton Abril 2020 duha kabulan kahuman niya sumurender ha 46th IB; ngan mag-asawa nga Paquito ngan Melba Mahinaý, nga ginpatay hadin Hunyo kahuman sumurender ha 802nd Infantry Brigade.

Madarahug liwat nga ginpatay hadin Hunyo hi Albert Aldiano, taga-Calubian, Leyte, samtang naserbe komo aktibo nga ahente han 93rd IB.

Antes patayon an mga “surenderi,” pauru-utro hira nga ginpareport ha kampo han militar, magtudlok han iba nga tawo nga pupwersahon nira nga sumurender, mag-espiya para ha mga hipid ngan igkasi nira parag-uma, ngan magngaran hin mga tawo para ha “likidasyon” han militar.

Ginsering pa han NDF-EV, “Kaipokrito man han 8th ID para magpatapod para ha seguridad para ha ira mga ‘surenderi’ samtang hira mismo an nagpapatay ha mga kalugaringon nira nga ahente. Hin-o man nga ira ginkukunsidera nira nga waray pulos, dagmit la nira ilabog nga baga hin dugnit.”

Ginpanhimuwa liwat han NDF-EV an mga saad nga benepisyo ngan pahalipay han gubyerno para ha mga “surenderi,” sugad hiton mga nakalista ha ilarum han Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP). “Nakareserba la ini para ha pipira nga hukas ha kasingkasing nga nakigkooperar ha pasista nga rehimen ha paghimo hin grabe nga mga krimen kontra ha katawhan, ngan ha pagpasarang hin mga buwa kontra ha rebolusyunaryo nga kagiusan agud uwaton an publiko.

“Kundi natatagataman la nira an pipira nga sensilyo nga ginsasalin ha ira han mga heneral kahuman hini puyason an kwarta han E-CLIP.”

Dugang pa han NDF-EV, ha tinikangan pala, haros ngatanan han pauru-utro nga gindedeklara han Armed Forces of the Philippines nga “sumurender” mga ordinaryo nga sibilyan nga ginpirit, gin-uwat, gintarhug o gintortyur.

Hini nga naglabay, buwa nga ginpagawas han 63rd IB ha social media an mga batan-on nga parag-uma ha Basey, Western Samar komo mga “surenderi,” kahuman hira mauwat nga tumambong ha pagtukod han mga organisasyon han batan-on, parag-uma, ngan kababayin-an.

“Ha pagparada ha yukut-yukot nga ginpapagawas nira komo ‘surenderi,’ diri tinuyo nga ginpoproybaran han militar nga buwa an programa ha ‘pagpasurender’ han reaksyunaryo nga gubyerno.”

Nanawagan an NDF-EV ha publiko nga igsalikway an mga buwa nga ginyiyinawyaw han 8th ID, labina an mga buwa nga ihap han “surenderi.”

Nanawagan liwat ini ha katawhan, labina ha masa nga parag-uma, nga igsalikway an kampanya ha pagpasurender han rehimen Duterte. “Diri angay lauman an mga berdugo ngan parupanmatay sugad han mga pasista nga tropa han 8th ID nga magpatuman han saad hini han seguridad ngan mas maupay nga kinabuhi.

“Mapapakyas la an ginpapintas nga todo-gerra han 8th ID ngan han rehimen Duterte kontra ha katawhan pinaagi han paglansar han armado nga rebolusyon ngan pagsuporta ha mga taktikal nga opensiba han Bagong Hukbong Bayan,” pagtatapos han NDF-EV.

Kamurayawan ngan seguridad, inop la ha mga 'surenderi' han gubyerno—NDF-EV