Kondenahin ang sabwatan ng NCIP at MWSS sa pagraratsada ng mapaminsalang proyektong Kaliwa Dam!

,

Mariing kinokondena ng KADUMAGETAN ang sabwatan ng Manila Water Sewerage System (MWSS) at National Commision on Indigenous People (NCIP) sa pagraratsada ng proyekto ng Kaliwa Dam.

Kamakailan ay nalantad ang pagmamanipula ng MWSS at NCIP sa laban ng mga katutubong Dumagat sa Kaliwa Dam, nang ihayag ng mga ito ang diumano’y pagsang-ayon ng mga komunidad ng Dumagat sa naturang proyekto sa pamamagitan ng free, prior and informed consent (FPIC).

Tila nagpapasahan ng bola sa pagtuturuan ang MWSS at NCIP nang mabisto ang kanilang kasinungalingan. Muling inirehistro ng mga lider ng mga komunidad sa Rizal at Quezon ang kanilang mariing pagtutol sa mapangwasak na proyektong ito.

Kailanman ay hindi sinang-ayunan ng mamamayang Dumagat at Remontado ang proyektong ito lalo pa at buhay na buhay ang mga patotoo ng panganib na hatid nito. Kamakailan lamang, kinitil ng malaking baha ang buhay ng 8 mamamayan sa Sta Inez sa loob ng ilang segundo, habang tinatawid ng kanilang sasakyan ang bahagi ng Ilog Kaliwa. Mas malaking kalamidad ang tiyak na aabutin ng mamayan, tulad ng siyang naganap noong 2004 nang lamunin ng baha ang mga komunidad, sakahan at kabuhayan ng mamayan sa Hilagang Quezon, sa pagtutuloy ng mapangwasak na proyektong dam na ito.

Pilit na isinusubo ng gobyerno, sa pamamagitan ng NCIP at MWSS, ang proyektong ito upang magkamal ng malaking tubo ang mga MBK, dayuhan at mga opisyal ng gubyerno sa kapinsalaan ng mamamayan.

Dapat papanagutin ang pagtataksil ng NCIP sa Pambansang Minorya, sa paglalako nito sa karapatan ng mga Katutubo.

Kasabay nito, dapat din muling pahugusin at padagundungin ang mga protesta laban sa Kaliwa Dam.

Nananawagan kami sa lahat ng katutubong Dumagat at mamamayan na muling bigkisin ang kanilang nagkakaisang pagtutol laban dito at maggtanggol para sa karapatan sa lupang ninuno. Tanging sa pagkakaisa at pagsalig sa lahat ng uring inaapi makakamit ang tagumpay.###

Tutulan ang Kaliwa-Kanan-Laiban Dam!
Labanan ang rehimeng US-Marcos!

Kondenahin ang sabwatan ng NCIP at MWSS sa pagraratsada ng mapaminsalang proyektong Kaliwa Dam!