Ilalagay ng Kaliwa Dam sa peligro ang buhay ng mga katutubong Dumagat at buong mamamayan

,

Ipinapaabot ng KADUMAGETAN ang pakikiramay nito sa mga pamilya nina Teresita Quinto, Maylard Keith Fernandez, Leonida Doroteo, Salvacion Delgado, Carmen Dela Cruz, Esmena Doroteo, Avelino Buera, at Deodora Buera, mga katutubong Dumagat na namatay sa flash flood noong Disyembre 10, 2022 sa Brgy. Sta. Inez, Tanay, Rizal. Pauwi na ang 7 katutubong senior citizen kasama ang isang limang taong-gulang na bata mula sa pagkuha ng ayuda sa bayan ng Tanay nang maaksidente sa Ilog ng Tinucan. Ang pangyayari ay larawan ng masalimuot at mapanganib na kalagayang sinasapit ng mga residente ng Rizal sa mga panahon ng kalamidad.

Lubhang nakakabahala ang trahedya gayong malaki ang posibilidad na maulit pa ang mga ito kapag itinayo ang Kaliwa Dam, na maglulubog sa mga barangay ng Tanay, General Nakar at Infanta para sa 62-metrong taas ng watershed. Bukod sa mga insidente ng pagkatangay o pagkalunod sa panahong matindi ang bagyo, lalo nitong gagawing madali na bahain ang mga komunidad at magkaroon ng mga pagguho ng lupa dahil sa pangmatagalang epekto ng pagkawasak ng kabundukan.

Bukod sa epekto nito sa kalikasan, palalayasin nito ang mga pamilya ng mga katutubong Dumagat, magsasaka at mga residente sa mga apektadong bayan. Aagawan sila ng lupang ninuno, lupang sakahan, at maging tirikan ng kanilang mga bahay. Maaalisan kung gayon ng pagkukuhanan ng hanapbuhay ang mamamayan dito.

Isasapanganib ng MWSS, NCIP at ng rehimeng Marcos II ang buhay ng mga katutubong Dumagat sa pagtutuloy ng proyektong Kaliwa Dam. Kung tunay na itinataguyod ng mga ito ang interes ng mga katutubo at mamamayan, at ang pangangalaga sa kalikasan, hindi na dapat bigyang puwang ang mga mapaminsalang proyekto tulad nito. Samantala, walang ibang nararapat gawin ang Kadumagetan at iba pang sektor ng lipunan kundi ituloy ang mariing paglaban sa Kaliwa Dam!###

Kaliwa-Kanan-Laiban Dam, ‘wag pahintulutan!
Lupang ninuno, protektahan!

Ilalagay ng Kaliwa Dam sa peligro ang buhay ng mga katutubong Dumagat at buong mamamayan