Kundenahon ang estado sa Germany sa mga pagpanglupig batok sa MLPD

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Kauban ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa internasyunal nga proletaryo sa pagkundena sa German intelligence service (serbisyong pangpaniktik sa Germany) tungod sa mga pagpamig-ot niini batok sa Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD). Gikundena sa PKP ang kampanya sa estado sa Germany, partikular ang gitawag niining Office for the Protection of the Constitution (Upisina alang sa Proteksyon sa Konstitusyon), sa paglutos ug pagtamay sa MLPD, ug pagpaniid, pagpanghasi ug paggukod sa liderato sa MLPD.

Gibutyag bag-o lang nga s chairwoman sa MLPD nga Gabi Fechtner, gipangita sa tibuok Europe sa Federal Criminal Police Office BKA. Sa miaging tuig, si Chairwoman Fechtner, kauban si Stefan Engel, lider sa Revolutionärer Weg (Revolutionary Way), mantalaang teoretikal sa MLPD, ug si Monika Gärtner-Engel, responsableng personahe sa MLPD internationalism, gikataho nga gipangita sa mga ahente sa Germany. Sulod sa labing menos tunga sa tuig sugod sa Disyembre 3, 2019, ang tulo gibutang sa listahan sa mga wanted sa tibuok Schengen Area (nga naglangkub sa 26 ka nasud sa Europe).

Ang MLPD kusganong nakigbatok aron pildihon ang kampanya sa pagpanghimaraot, pagpaniid ug pagpanggukod batok kanila sa estado sa Germany. Ang MLPD, nga gikonsidera nga usa ka awtorisado ug gipanalipdan sa konstitusyon nga demokratikong partido, kusganong nagdepensa sa ilang ligal nga mga katungod. Sa miaging tuig, midaug kini sa kaso sa administratibong korte nga nagdeklarang iligal ang pagtratar sa estado sa Germany kang Stefan Engel isip usa ka “peligrosong tawo.”

Ang pagpangita gihimo sa tanang klase sa pwersa sa estado, kapulisan, mga guwardya sa utlanan ug uban pa, nga nagpabalik sa pasistang paghiusa sa mga sekretong serbisyo ug mga kahimanan sa kapulisan. Ang pagpanggukod sa MLPD usa usab ka pagbalik-lantaw sa pagpanggukod ug pagpanumpo ni Hitler sa mga komunista niubanan sa iyang pagtunhay isip usa ka hungog nga pasista.

Ang gitawag nga Office for the Protection of the Constitution, nangatarungan sa pag-isyu sa usa ka search alert (pahimangno sa pagpangita) batok sa mga lider sa MLPD tungod sa giingong networking sa “mga organisasyong terorista” tungod sa ilang suporta sa katawhang Kurdish ug Turko ug mga rebolusyonaryong pwersa sa ilang makatarunganon nga pagsukol batok sa pasistang rehimen ni Erdogan sa Turkey. Dugay na usab nga gisuportahan sa MLPD ang pakigbisog sa katawhang Pilipino batok sa pasistang pagpangdaugdaug ug alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Ang nagkakusog nga mga pagpanumpo batok sa MLPD sa monopolyo burges nga reaksyunaryong estado usa ka timailhan nga epektibo kini nga naglihok sa pakigbatok sa imperyalismong German ug pag-asdang sa komunistang kawsa alang sa German ug proletaryng internasyunal ug sa tanang dinaugdaug ug pinahimuslang katawhan.

Gipaabot sa PKP ang ilang pakighiusa ngadto sa MLPD ug sa mga upisyal ug myembro niini samtang ilang gibatukan ang nagkadaghang pasistang mga buhat sa pagpanglupig batok kanila. Nadasig ang Partido sa militansya ug determinasyon sa MLPD ug nanawagan sa tanang progresibo ug rebolusyonaryong partido ug organisasyon sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga mopakita og pagsuporta alang sa pagdepensa sa MLPD.

Kundenahon ang estado sa Germany sa mga pagpanglupig batok sa MLPD