Mga Bikolano, paigtingin ang pakikibaka! Hadlangan ang panibagong pagpataw ng karahasan ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon ngayong panahon ng eleksyon!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naghuhumiyaw ng hustisya ang mga kaanak ng mga pinaslang na mag-asawang Sylvestre Fortades, Jr., 70 taong gulang at Rosemarie Galias, 68 taong gulang, mga aktibong kasapi ng Anakpawis Partylist at SAMASOR-KMP. Pinatay sila ng mga armadong kalalakihan sa Brgy. San Vicente, Barcelona, Sorsogon noong ika-15 ng Enero. Ito ang unang dalawang kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang para sa taong 2022. Sila ang ika-227 at 228 biktima ng pampulitikang pamamaslang sa rehiyon mula nang maupo sa pwesto si Duterte. Hinuhudyat nito ang pagsirit muli ng bilang ng mga biktima at kaso ng pampulitikang mga pamamaslang sa rehiyon laluna ngayong papalapit ang eleksyon.

Tulad ng mga nagdaang administrasyon, halang ang bituka ng rehimeng US-Duterte sa patuloy na pagpatay sa mga nais hadlangan ang kanyang paghahangad na makapanatili sa poder at ng sinumang kanyang binasbasang manalo sa darating na halalan. Lagi’t-laging nagtatala ng mataas na bilang ng mga pamamaslang ang rehiyon ng Bikol tuwing sasapit ang eleksyon. Mula Enero hanggang Hunyo 12, 2019, panahon ng mid-term elections ni Duterte, nakapagtala ang rehiyon ng 22 biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang. Apat dito ay biktima ng isang kaso ng masaker.

Abot langit na ang desperasyon ng rehimeng US-Duterte sa pagnanais nitong mapatahimik ang kanyang mga katunggali. Sukat ipagsawalang bahala ang mabilis na pagkalat ng Omicron variant ng Covid-19 virus alang-alang sa walang-patid na pagpatay sa lumalabang mamamayang Bikolano. Higit nitong palulubhain ang rekord ng rehiyon bilang massacre at ekstrajudicial killings capital ng bansa. Mula Hulyo 2016 hanggang Disyembre 2021, nakapagtala ang rehiyon ng 226 bilang ng mga biktima ng pampulitikang pamamaslang.

Alam ng rehimeng US-Duterte na hindi niya basta-basta na lang mapatatahimik ang mga Bikolano sa pagpupunyagi na makibaka at pagtutol sa patuloy na pagyurak sa kanilang mga karapatan. Kung kaya’t isusugal ni Duterte ang kanyang huling baraha mapigilan lang ang pagdaluyong ng tumitinding galit ng mga Bikolano laban sa kanya.

Kasabay sa pagtuligsa sa panibagong kaso ng pampulitikang pamamaslang na ito, nananawagan ang NDF-Bikol sa mga Bikolanong higit na paigtingin ang paghadlang sa pagnanais ng rehimeng US-Duterte na lipulin ang lumalabang mamamayan sa rehiyon. Dapat lamang na mapanlikhang pangibabawan ang pinahigpit na mga restriksyon at lockdown upang makapaglunsad ng malalaking kilos-protesta at pagkilos na magtatambol sa panawagan ng mamamayan. Ngayon ang panahon upang lalong pahigpitin ang pagkakaisa ng mamamayan. Ubusin man ni Duterte ang kanyang mga bala laban sa nagngangalit na mga Bikolano, daang libo pa rin ang babangon upang hadlangan ang kanyang masamang hangarin.

Mga Bikolano, paigtingin ang pakikibaka! Hadlangan ang panibagong pagpataw ng karahasan ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon ngayong panahon ng eleksyon!