NDF-Bikol sa pagtataas ng singil ng Albay Power Electric Company (APEC)

Serbisyo, huwag gawing negosyo! Ang APEC, tiba-tiba, pero ang mamamayang Albayano, nangangapa sa dilim! Matapos ng ilang buwang kapalpakan ng serbisyo at iligal na pagputol ng kuryente, tataasan pa ng APEC ang singil nito sa mga konsyumer. Ito na ang bunga ng mahigit dalawang dekadang panghuhuthot ng mga dambuhalang kumpanya sa enerhiya ng supertubo sa tulong ng EPIRA. Habang nananatiling pribado at itinuturing na negosyo ang mga pampublikong yutilidad, hindi kailanman matatamasa o mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino ang maayos na serbisyo.

NDF-Bikol sa pagtataas ng singil ng Albay Power Electric Company (APEC)