NDF-EV gindiwara an alegasyon han pangilkil han AFP ha Northern Samar

Ini nga artikulo mayda han huba ha English

Hugot nga gindiwara han National Democratic Front-Eastern Visayas (NDF-EV) an akusasyon han 803rd Infantry Brigade nga naghahatag an mga konseho han barangay ha Bobon, Northern Samar hin pondo tikang ha Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ngadto ha Bagong Hukbong Bayan.

Nagsering an NDF-EV nga an rebolusyunaryo nga kagiusan diri, ha bisan ano nga pamaagi, nagamit han 4Ps han reaksyunaryo nga gubyerno komo surok hin pondo. “Labot la ha AFP, waray na iba nga natuod ha ira pauru-utro nga buwa nga naghihimo ha rebolusyunaryo nga kagiusan komo ‘extortionist’. Mayda kalugaringon nga palisiya an Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan kasumpay han kwarta agud igsustiner an kaupayan han katawhan nga diri nagamit han pondo tikang ha 4Ps.”

Sering han NDF-EV, nagtitikang an “conditional cash transfer” ha ginpagalan nga buhis han katawhan nga kinahanglan nira makarawat hin bug-os, bisan kun diri sadang ngan diri sustenable an kontra-pandemya nga pagresponde han rehimen Duterte, labina ha atubangan han natikagrabe nga krisis ha ekonomiya ngan kalibsugan.

“Kinahanglan lugod dugangan han gubyerno ni Duterte an badyet para ha batakan nga pankatilingban nga serbisyo imbes nga karagan la an bilyones para ha pansaywar ngan kampanya ha disimpormasyon sugad hini.”

“Nananawagan kami ha katawhan nga magin mabinantayon kontra ha kampanya ha disimpormasyon han AFP, igbuksas an ira mga buwa, ngan atuhan an ngatanan nga larang nga uwaton ngan dugang nga tiyupion an katawhan ilarum han tiraniya han rehimen Duterte,” pagtapos han NDF-EV.

NDF-EV gindiwara an alegasyon han pangilkil han AFP ha Northern Samar